Nieuws - Achtergronden

Knoop van Tajiri terug op zijn plek

De Dijkknoop van Tajiri is terug op de oude plek over de Vergelt in Baarlo. Het gaat om een 'nieuwe' versie van het oude kunstwerk. De knoop werd op dinsdag 2 juni op haar plek gezet. De originele knoop werd eind 2017 onherstelbaar beschadigd bij een aanrijding. Op donderdag 4 juni werd de knoop officieel onthuld.

Nieuws - Achtergronden

Huisartsen Maasbree delen zorgen over arbeidsmigranten

Huisartsenpraktijk Maasbree heeft in berichten op Facebook aangegeven zich zorgen te maken over de hoeveelheid arbeidsmigranten die bij het dorp gehuisvest (gaan) worden. De praktijk geeft aan de grote toename aan personen niet aan te kunnen, vanwege onder meer de taalbarrière die ervoor zorgt dat de zorg van migranten meer tijd kost. De huisartsen roepen de gemeente op nog eens goed te kijken naar de huisvestingsinitiatieven.

Nieuws - Achtergronden

De Fabriek werkt toe naar opening in september

De Fabriek in Maasbree is al geruime tijd in staat van verbouwing. De binnenspeeltuin en het buitenterrein worden omgetoverd tot een plek voor zorgwoningen met een belevingstuin. Het oorspronkelijke idee bestond uit 18 zorgwoningen, maar dat is aangepast naar 23 woonplekken. "Qua gebouw verandert er niets, we kunnen alleen meer mensen zorg bieden straks." De opening staat gepland voor september.

Nieuws - Achtergronden

Kesselse pastoor Verhaag overleden

Pastoor Louis Verhaag is in de nacht van zondag 31 mei op maandag 1 juni overleden. De 82-jarige pastoor van Kessel en Kessel-Eik stierf in zijn slaap. De priester kwam de laatste tijd veel in de media vanwege het hoge aantal uitvaarten dat hij moest verzorgen door alle overledenen aan corona in Kessel.

Nieuws - Achtergronden

Kessel bij vijftig mooiste dorpen van Nederland

Kessel is opgenomen in de lijst van vijftig mooiste dorpen van Nederland van de ANWB. Er kon tot 31 maart gestemd worden en het Maasdorp wist het te schoppen tot de longlist. Een jury kijkt nu naar de overgebleven kandidaten en maakt in september bekend welke dorpen de top 5 vormen en welke plaats zich de mooiste van Nederland mag noemen.

Nieuws - Achtergronden

Nieuw corona-steunpakket gemeente

Het College van B&W van Peel en Maas heeft besloten een nieuw steunpakket in te voeren. Daarin staat onder meer dat huurkosten voor gemeentelijke accommodaties worden kwijtgescholden als er geen gebruik gemaakt van mocht worden in de coronacrisis. Ook wordt er coulant omgegaan met subsidies en wordt er een steunfonds opgericht voor verenigingen, stichtingen en andere organisaties zonder winstoogmerk.