Sinterklaas

20-7-2017 door: AndersNu
Wellicht een vreemd begin juist nu de mussen bijna dood van het dak vallen. Toch is er sprake van. In maart volgend jaar mag u weer naar de stembus. Een gratis advies: laat u niet verleiden tot stemwijzers en beloftes, maar concentreer u op wat de partijen voor u in de afgelopen jaren hebben betekend.

Vorige week stond in het teken van de kadernota, een zogenoemde voorloper van de begroting 2018. De volgende punten hadden onze aandacht. Lasten verzwaring, een onnodig iets. Wij zijn voor bezuinigingen op onnodige zaken in plaats van uitbreiding daarvan. Geen windowdressing door er bij te willen horen. Kost handenvol geld en brengt geen rendement. In de afgelopen jaren hebben wij daar steeds voor gepleit.

De opbrengst was nu voor 2018: toeristenbelasting gelijk en OZB gematigd tot 1,5 procent. Verder vinden wij dat Arriva weer via de Venloseweg in Maasbree moet rijden in plaats van niet willen stoppen op de Provincialeweg.

Voor Breebronne is een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd. Nu willen wij dat dit ook voor De Berckt gebeurt. Zonder een aanpassing moet er worden gedoogd met betrekking tot illegale bewoning en dat willen wij beslist niet (meer). Dit jaar ligt het voorstel voor volgens de wethouder, waarvan akte. Arbeidsmigranten. Bijna een miljoen arbeidsmigranten die hier werken, terwijl wij nog een half miljoen werklozen hebben en 480.000 in de bijstand. Kansen en niet experimenteren met uitkeringen, maar werk maken van werk. Een ‘midstay’-pot waar huisvesters van arbeidmigranten euro’s in moeten doneren. Dan kunnen wij zelf voor (tijdelijke) woonruimte, zoals midstay, voor woonurgenten zorgen. Handhaven illegale bewoning op recreatieparken. Daar wordt nu drie jaar lang 50.000 euro extra in geïnvesteerd. Wij vragen ons hardop af waarom er derden voor moeten worden ingehuurd. Is er iemand bang?

Meer aandacht voor commercie als het gaat om de verkoop van onroerende zaken van de gemeente zelf, daar bakken zij maar weinig van. Dus overlaten aan de professionele markt. Dat geldt voor meer; een gemeente moet doen wat ze moeten doen en niet experimenteren met zaken maar de markt beter in is. Geheimhouding is ook zo’n ding. Vele zaken die openbaar moeten zijn, worden voorzien van ‘geheim’. Ook een teken van angst? Lees verder op onze website.

AndersNu

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie