Regionale ruiterroutes digitaal en op borden

Gemeente Peel en Maas draagt 19.700 euro bij voor het realiseren van een digitaal en fysiek netwerk van alle ruiter- en menroutes in de regio Noord-Limburg. De routes zijn straks digitaal beschikbaar en worden bewegwijzerd door middel van borden en paaltjes. Het College van B&W van Peel en Maas ging onlangs akkoord met een voorstel van Routebureau Noord- en Midden-Limburg, die het netwerk opzet.

De gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Venray en Peel en Maas lieten in 2016 en 2017 een onderzoek uitvoeren door Routebureau Noord- en Midden-Limburg naar het in kaart brengen van ruiter- en menroutes in de regio Noord-Limburg. Routebureau heeft als taak recreatieve routestructuren te ontwerpen en te beheren. De routes werden door de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS), ruiters en menners, ondernemers en de betrokken gemeenten vervolgens onderzocht en gedigitaliseerd. De gemeenten Bergen, Gennep en Mook en Middelaar hebben zich inmiddels ook bij het project aangesloten.

Op verzoek van de ruiters zelf worden de digitale routes straks ook bewegwijzerd. "Dit omdat het digitale netwerk voor met name ruiters moeilijk te volgen is op een smartphone", aldus gemeente Peel en Maas.

Het project kost in totaal 210.000 euro, waarvan provincie Limburg 100.000 euro bijdraagt. De overige kosten zijn voor rekening van de deelnemende gemeenten en worden per kilometer berekend. Voor Peel en Maas betekent dit een eenmalige kostenpost van 19.700 euro. De jaarlijkse onderhoudskosten bedragen 3.500 euro.

Wanneer alle routes gedigitaliseerd en bewegwijzerd zijn, moet er een dekkend netwerk van routes in Noord-Limburg zijn ontstaan die door ruiters en menners kan worden gebruikt. Die routes sluiten dan aan op de bestaande routes in Midden-Limburg en Zuidoost-Brabant.

Nu het college akkoord is met de plannen, worden er afspraken gemaakt met de terreinbeheerders die met de routes in Peel en Maas aan de slag gaan. De aanleg van het netwerk wordt gecoördineerd door het Routebureau. Die streeft ernaar dat de routes eind 2020 gerealiseerd zijn in het veld. Kijk voor meer informatie op www.routebureaulimburg.nl