Poll week 06

Door een tekort aan leraren Duits, kan het zijn dat er over een tijdje op de middelbare scholen geen les meer wordt gegeven in deze taal.

Landelijk gezien volgt maar 3 procent van de leerlingen op het vmbo Duits. In Limburg ligt dit iets hoger. Hier komen we veel meer in aanraking met de Duitse taal, al is het maar omdat je zo de grens bent overgestoken. Ook zijn er veel bedrijven die graag iemand in dienst hebben die zich in het Duits weet te redden. Mensen die meerdere talen spreken, zijn gewilder. Het is dus belangrijk dat het vak Duits op middelbare scholen blijft bestaan. Aan de andere kant wordt er tegenwoordig vaker gevraagd om mensen die goed Engels kunnen spreken. Dat is pas echt een wereldtaal. Duits maakt tegenwoordig, in tegenstelling tot vroeger toen we massaal naar de Duitse tv-zenders keken, minder deel uit van ons dagelijks leven. Daarnaast is het misschien beter om meer aandacht schenken aan een goede Nederlandse taalvaardigheid. Duitse les op school is overbodig. Wat vindt u?