Windmolens gepland in buitengebied Grashoek

Het groene-energiebedrijf Renewable Factory (REF) heeft het plan om windmolens te plaatsen langs de snelweg A67 in het buitengebied van Grashoek. Het bedrijf is bezig met een verkenning en rondde een haalbaarheidsanalyse positief af. Volgens REF gaat het nog zeker drie jaar duren, voordat er op zijn vroegst gebouwd kan worden. Om in de toekomst goed om te kunnen gaan met dergelijke verzoeken, besloot Dorpsoverleg Grashoek een nieuwe coöperatie op te richten die zich bezig gaat houden met energievraagstukken.

Paul Sjoerds van REF laat weten dat er al gesprekken zijn geweest met enkele buurtraden, dat er een bewonersavond is georganiseerd en dat gemeente Peel en Maas is geïnformeerd over het plan. “Het is slechts een plan en er moet nog heel veel onderzocht worden”, aldus Sjoerds. “Als alles positief verloopt, zal het nog minimaal drie jaar duren voordat er gebouwd kan worden.” Gemeente Peel en Maas laat weten nog geen plan of verzoek binnen te hebben gekregen en dat het daarom te vroeg is om over het initiatief te communiceren.
Dorpsoverleg
Frits Verlinden, voorzitter van Dorpsoverleg Grashoek en veel bezig met het thema duurzaamheid, laat weten dat REF inderdaad contact heeft opgenomen met hen. “Ze hebben ons gevraagd hoe ze het moesten aanpakken met betrekking tot de inwoners van Grashoek. Wij hebben toen meteen aangegeven dat ze aan de voorkant moesten gaan zitten. Dus de bewoners informeren voordat er vergunningen zijn afgegeven door de gemeente. Niet achteraf pas zaken bekendmaken.”
De reden dat het Grashoekse dorpsoverleg veel waarde hecht aan het informeren van de inwoners heeft te maken met het feit dat in 2017 een plan voor een zonnepanelenweide voor opschudding zorgde in het dorp. “Toen hoorden we er pas iets over toen er al een tijdelijke vergunning was afgegeven door de gemeente”, aldus Verlinden. “Dat leverde veel weerstand op. We waren als Dorpsoverleg Grashoek overigens niet tegen die zonnepanelen, maar wel tegen de locatie.”
REF volgde het advies van het dorpsoverleg op en hield een avond voor omwonenden. Verlinden: “Daar is bewust niemand van het dorpsoverleg naartoe gegaan, want wij staan er neutraal in. Wij zijn niet voor of tegen de molens, maar willen er zijn voor alle inwoners. We willen wel dat de inwoners zich ervan bewust zijn dat een nieuwe vorm van energie opwekken nodig is in de toekomst. Wat ik gehoord heb, waren de reacties op de avond positief, maar zijn er ook kritische vragen gesteld.”
Driedaagse beurs
Om in de toekomst goed voorbereid te zijn op dergelijke energie-initiatieven besloot Dorpoverleg Grashoek met verschillende instanties in gesprek te gaan en een coöperatie op te richten die zich bezig gaat houden met duurzaamheid. "Zo kunnen we ervoor zorgen dat de inwoners van het dorp ook de lusten krijgen en niet alleen de lasten. We willen bijvoorbeeld voorkomen dat de inkomsten wegvloeien naar grote bedrijven in het buitenland die de windmolens neerzetten. Grashoek moet ervan profiteren.” Ook is het overleg bezig met een driedaagse beurs met symposiums over duurzaamheid en energie dat, voorafgaand aan de viering van 100 jaar Grashoek, in juni moet plaatsvinden. 
Ondanks dat de coöperatie pas onlangs is opgericht en zich nog niet heeft beziggehouden met de aanvraag van REF, is Verlinden tevreden met hoe het bedrijf het aanpakt. “Tot nu toe doen ze het perfect. Ik heb begrepen dat er nog een avond komt voor alle bewoners van Grashoek en dan zullen we wel horen hoe het dorp ertegenover staat. Ik heb er wel vertrouwen in, maar zoals gezegd: als dorpsoverleg staan we er neutraal in. Wij zijn er voor zowel de voor- als tegenstanders.”