Nog twee locaties over voor MFA Kessel

De werkgroep MFA Kessel van Dorps Overleg Kessel (DOK) heeft nog twee locaties over waar de nieuwe multifunctionele accommodatie van het dorp moet komen. De werkgroep richt zich na overleg met de klankbordgroep op de locaties De Paort (het huidige gemeenschapshuis) en het gebied van de sporthal en tennisvelden aan de Baarloseweg. In april volgt nog een bijeenkomst voor het dorp om de opties te bespreken.

De werkgroep voor een nieuwe MFA werd opgericht nadat uit een dorpsenquête in 2016 bleek dat veel verenigingen gemeenschapshuis De Paort niet meer van deze tijd vinden. De isolatie is slecht en ook het aantal beschikbare ruimten is niet meer afdoende. Een klankbordgroep werd opgericht om te kijken naar de behoeften van het dorp. In die groep, bestaande uit zo'n 35 man, zitten onder meer vertegenwoordigers van verenigingen, sportclubs en andere belanghebbenden. De werkgroep kon na die overleggen samen met een architect aan de slag om de ideeën concreet te maken.

"We begonnen met acht mogelijke locaties", vertelt Peter. "Daar zijn de volgens ons twee beste van over gebleven. Locaties als de kerk en het oude Boerenbond-gebouw vielen onder meer af." Samen met de klankbordgroep werd besloten te richten op de twee locaties. In april volgt nog een informatieavond voor alle inwoners van Kessel. "We willen een plan dat door zoveel mogelijk inwoners gedragen wordt", aldus Peter. "Iedereen moet nadenken, zodat we een zo goed mogelijk plan bij de gemeente kunnen neerleggen."

Plannen na goedkeuring naar gemeente

De werkgroep heeft een globaal beeld van de kosten die gemoeid zijn met de nieuwe MFA. "Gelukkig ondersteunt de gemeente zelfsturingsinitiatieven heel erg. We verwachten een bijdrage van hen, maar dan nog liggen er grote uitdagingen wat betreft het invullen van de kosten." Het uitgangspunt van de werkgroep is om geen geld te lenen voor het project. Ook met het aantal parkeerplekken in het dorp moet rekening gehouden worden, aldus de werkgroep.

Als de werkgroep en klankbordgroep goedkeuring krijgen voor een plan vanuit het dorp tijdens de informatieavond in april, kan de werkgroep concreet aan de slag en een keuze maken voor de locatie. "Dan zetten we alles op papier en gaan we het uiteindelijk doorspelen naar de gemeente. Als er genoeg draagkracht is, kan dat wellicht dit jaar nog. Maar het gaat er echt om dat het plan gedragen wordt door de samenleving. We hebben liever een MFA in 2021 waar alle Kesselnaren blij mee zijn, dan eentje in 2020 waar maar de helft tevreden over is."