Project Vossenberg krijgt geld van provincie

Het project om de kazematten bij de Vossenberg in Meijel op te knappen, krijgt een bijdrage van provincie Limburg. Het Meijelse initiatief krijgt een subsidie van 26.000 euro van de provincie om het opknappen van de verdedigingsbouwwerken te realiseren. Gedeputeerde Hubert Mackus kwam op vrijdag 8 maart naar de Vossenberg om de bijdrage bekend te maken bij de initiatiefnemers.

Het opknappen van de kazematten bij de Vossenberg maakt deel uit van het project Vesting en Belfort de Vossenberg. Onderdeel van dat plan is, naast het opknappen van de kazematten, om een uitkijktoren te realiseren in het gebied. Het idee is afkomstig van Netwerk Natuur & Recreatie van Dorpsoverleg Meijel dat ook de totstandkoming op zich neemt. De kazematten maken deel uit van verdedigingslinie de Peelraamstelling en zijn Rijksmonumenten.

Verhaal van Schotse soldaat
De provincie besloot om in het kader van 75 jaar bevrijding geld toe te kennen aan het project. De initiatiefnemers willen laten zien wat er wel of juist niet gebeurd is in 1940 en in 1944 bij de slag om Meijel. Eén van de zaken die de initiatiefnemers willen vertellen, is het verhaal van David McKellar. CDA Limburg, initiator van de komst van de gedeputeerde naar Meijel, schrijft dat McKellar een Schotse soldaat uit de Highlands was, die tijdens zijn weg door de Peel bezweek aan zijn verwondingen in het veldhospitaal in het voormalige klooster van Meijel.
Naast gedeputeerde Mackus was ook Marlou Absil, tweede op de lijst van het CDA voor de Provinciale Statenverkiezingen, aanwezig in Meijel. Ze gingen, samen met een delegatie van CDA Peel en Maas, in gesprek met de initiatiefgroep en leden van Dorpsoverleg Meijel over het project.

Subsidie 75 jaar bevrijding
De subsidie vanuit de provincie is afkomstig uit het potje dat gereserveerd is voor projecten die te maken hebben met 75 jaar bevrijding. Provincie Limburg maakte maandag 11 maart bekend dat het vanwege het grote aantal aangemelde projecten een extra bedrag van 1 miljoen euro aan subsidies voor 75 jaar bevrijding ter beschikking stelt. Het oorspronkelijke bedrag stond op 1,2 miljoen euro.
(Foto: Nederweert24)