Wethouder betreurt verwarring hoogspanningslijnen

Wethouder Paul Sanders betreurt de verwarring die is ontstaan na zijn overleg met de Hoogspanningswerkgroep van Kessel en Kessel-Eik. De werkgroep die de hoogspanningskabels in de dorpen onder de grond wil verplaatsen, stuurde een brief aan de fractievoorzitters waarin het de zorgen en teleurstelling uitte over de houding van de gemeente en de voortgang. De wethouder sprak over het onderwerp na vragen vanuit het CDA.

“Wij staan welwillend tegenover verkabeling, maar de noodzakelijkheid moet wel aangetoond worden”, liet wethouder Sanders weten tijdens de raadsvergadering van dinsdag 12 maart. “Vijf miljoen euro is veel geld en we moeten zeker weten dat dat goed besteed wordt”, refereerde Sanders aan de gemeentelijke kosten die verkabeling, het onder de grond stoppen van de hoogspanningslijnen, waarschijnlijk met zich meebrengt.

Wachten op resultaten onderzoek
De werkgroep die belast is met het onderwerp liet vorige week in de HALLO weten het beu te zijn steeds te moeten wachten. Het CDA stelde vragen aan het College van B&W naar aanleiding van de commotie die ontstond. Volgens het CDA werden tegenstrijdige berichten verspreid over het standpunt van het college ten opzichte van verkabeling. Daarop reageerde de wethouder met zijn uitspraak dat het college welwillend staat tegenover het plan, maar dat ze wil wachten op een onderzoek dat het ministerie momenteel laat uitvoeren en op een antwoord van netbeheerder TenneT over wat de kosten zijn en of het meegenomen zou kunnen worden in het aanpassen van het verouderde tracé in Kessel en Kessel-Eik. “Daarna gaan we weer in gesprek met de werkgroep.”

Hoge kosten en veel belanghebbenden
Sanders: “Ik begrijp dat u vindt dat het allemaal lang duurt, maar naast de hoge kosten hebben we ook te maken met veel verschillende partijen”, reageerde de wethouder op de vragen van het CDA. “Hoogspanningskabels verplaats je niet zomaar. De Rijksoverheid, TenneT, de provincie en grondeigenaren waar de kabels komen moeten allemaal betrokken worden. Zelfs als we vandaag een besluit nemen, gaat het nog jaren duren voordat er iets gebeurt. De werkgroep weet dat en is daar teleurgesteld over, dat begrijpen we. We betreuren het nu dat er verwarring is ontstaan. We hadden beter samen met de werkgroep een verslag naar buiten konden brengen. Dat is een leerpunt voor de volgende keer.”
CDA Peel en Maas liet weten het college de kans te geven een haalbaarheidsonderzoek aan te vragen via TenneT. Als dat op korte termijn niet gebeurt, wil het CDA via een motie het college alsnog de opdracht geven een onderzoek aan te vragen.