Pluimveehouder Koningslust mag uitbreiden

Een pluimveehouder en -fokker uit Koningslust mag van de rechter oude pluimveestallen slopen en op een andere locatie haar stallen uitbreiden. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State eerder dit jaar die woensdag 3 april bekend werd gemaakt. Tegen de plannen, die de gemeente vorig jaar goedkeurde, maakten twee omwonenden bezwaar.

Het College van B&W van Peel en Maas en de gemeenteraad gingen in april 2018 akkoord met de uitbreidingsplannen van het bedrijf, dat drie locaties in Koningslust bezit: één op de Poorterweg en twee op De Brentjes. De pluimveehouder heeft op de Poorterweg, tegen de woonkern aan, drie stallen waar opfokkippen worden gehouden. Omdat die verouderd zijn, wil het bedrijf er daar twee van slopen. Op de bestaande locatie op De Brentjens wil het bedrijf een stal bijbouwen. Daar moet 2.500 vierkante meter bos voor gekapt worden en dit moet het bedrijf volgens de Wet Natuurbescherming compenseren. Daarom wil ze 800 meter verderop, op de derde locatie die ook op De Brentjes ligt, 2.700 vierkante meter bos realiseren. 

'Onaanvaardbare verslechtering'
Twee omwonenden van De Brentjes maakten bezwaar tegen de plannen, omdat er door het plan sprake zou zijn van ‘een onaanvaardbare verslechtering’ van hun woon- en leefklimaat. Ze vreesden dat er geur-, stof- en geluidshinder zou ontstaan als de pluimveestal werd uitgebreid, wat gevaarlijk zou zijn voor de gezondheid. Volgens de omwonenden kan de stal beter gebouwd worden op de plek aan De Brentjes waar nieuwe bomen gaan komen. Ook waren ze van mening dat er te weinig rekening was gehouden met hun belangen, en er te zeer in het voordeel van de pluimveehouder en de gemeente was beslist.

Voldoende afstand
De bestuursrechter van de Raad van State stelde gemeente Peel en Maas in het gelijk. Met de bouw van de nieuwe stal is er volgens de gemeente geen sprake van ‘onaanvaardbare geluidshinder’, omdat de omwonenden volgens berekeningen op ruim voldoende afstand wonen. Hetzelfde geldt voor de geur- en fijnstof-uitstoot. Hoewel die volgens de gemeente waarschijnlijk toe gaan nemen als de stal groter wordt, valt de totale uitstoot nog altijd ruimschoots binnen de wettelijke normen en vormt deze geen gevaar voor de volksgezondheid. 

Alternatief afgewezen
De gemeente wees daarnaast volgens de rechter terecht het alternatief van de omwonenden af. Doordat de oude stallen die binnen de kern aan de Poorterweg liggen, worden gesloopt en er buiten de kern (De Brentjes) wordt uitgebreid, liggen de stallen straks uit het zicht. De plannen hebben daarnaast geen effect op het uitzicht van de omwonenden, omdat bossen het zicht op de stallen ontnemen, stelt de gemeente. Volgens de Raad van State heeft de gemeente haar standpunten daarmee voldoende onderbouwd. Het beroep dat de omwonenden instelden, werd daarom afgewezen door de ­bestuursrechter.