Brandweerkorpsen op zoek naar vrijwilligers

Het is voor brandweerkorpsen steeds lastiger geworden om genoeg vrijwilligers op de been te krijgen. Zeker overdag is het lastig om gehoor te geven aan alle meldingen. Om te zorgen dat korpsen niet in de problemen komen, wil Veiligheidsregio Limburg-Noord een aantal maatregelen doorvoeren. Om dat te realiseren vraagt de organisatie meer financiële middelen en daadkracht aan de vijftien gemeentes waar de regio uit bestaat.

De veiligheidsregio stuurde onlangs een brief aan de Noord-Limburgse gemeentes waarin het de verschillende maatregelen die volgens haar nodig zijn, uiteenzette. De organisatie heeft alle gemeenteraadsleden van de vijftien gemeentes van Noord-Limburg uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in april waarbij de problemen die de brandweer ondervindt, verder toegelicht worden. Ook wordt tijdens de bijeenkomst uitgelegd welke maatregelen genomen moeten worden om te zorgen dat het paraatheidsprobleem aangepakt wordt.

De veiligheidsregio wil meer beroepspersoneel aannemen, die het vrijwillige deel van de organisatie kan ondersteunen, zo was te lezen in de brief van de veiligheidsregio. Ook moet het aantal opleidingsplaatsen worden uitgebreid, moet de opleiding van twee jaar worden ingekort en moet er een coördinator aangesteld worden die alle brandweerposten ondersteunt bij het werven van nieuwe vrijwilligers. Nieuwe vrijwilligers zijn onder meer nodig, omdat veel van de leden op leeftijd zijn. Zo is in Peel en Maas 26 procent van de brandweerlieden 50 jaar of ouder.
Flexibel inzetten
Het paraatheidsprobleem is een euvel dat verschillende korpsen ondervinden als er overdag te weinig vrijwilligers beschikbaar zijn bij uitrukken. Dat is meestal vanwege verplichtingen die leden hebben op hun werk. Om dat probleem aan te pakken, heeft de veiligheidsregio de mogelijkheid ingevoerd waarmee vrijwilligers naast het brandweerkorps in hun woonplaats ook lid kunnen worden van het korps in de plek waar ze werken. “Ongeveer honderd vrijwilligers zijn nu lid van meerdere brandweerposten en kunnen flexibel ingezet worden”, aldus de veiligheidsregio.
Er zijn steeds minder vrijwilligers beschikbaar, terwijl er juist steeds vaker een beroep wordt gedaan op de brandweer. Afgelopen jaar rukten de korpsen van Maasbree, Meijel, Panningen, Kessel en Baarlo gezamenlijk 73 keer vaker uit voor een prio 1-melding dan het jaar daarvoor, 239 om 166 keer. In 2016 rukten de korpsen gezamenlijk 193 keer uit voor een prio 1-melding. Eén van de redenen dat het aantal uitrukken afgelopen jaar fors steeg, is de lange tijd van droogte die heerste. Een prio 1-melding betekent dat de brandweer met hoge spoed ter plaatse gaat. De posten van Baarlo, Kessel, Maasbree en Meijel hebben elk ongeveer twintig vrijwilligers, die van Panningen rond de dertig.

Posten gesloten
Het gebrek aan beschikbare vrijwilligers zorgt er wel eens voor dat de brandweerposten gesloten zijn en niet op een prio 1-melding kunnen reageren. Zo waren in de middag van 29 januari gedurende enkele uren acht brandweerposten in Noord-Limburg gelijktijdig gesloten. Meer dan 25 procent van de totale slagkracht van de brandweer in Limburg-Noord was toen buiten dienst. In Peel en Maas zijn zelden posten buiten dienst, slechts twee procent van de tijd.

2,1 miljoen euro
Het geld dat voor alle maatregelen nodig is, hoopt de veiligheidsregio van de aangesloten gemeentes te ontvangen. In totaal gaat het om een bedrag van 2,1 miljoen euro dat de gemeentes gezamenlijk structureel moeten gaan investeren. Over vier jaar moet dat bedrag verder opgebouwd worden. “De acties zijn broodnodig om de paraatheid van onze brandweer op peil te houden”, laat burgemeester Dassen van gemeente Beesel weten. Zij is voorzitter van de speciale werkgroep van de veiligheidsregio die opgericht werd om de brandweerproblemen aan te pakken. “We moeten nu in actie komen om de veiligheid van onze inwoners en ons brandweerpersoneel te kunnen blijven waarborgen.” (Foto: Een brandweerman blust een tuinbrand in Egchel (Archief)