Onvrede over invulling ruimte onder hoogspanning

De bewoners van het Zank Böske in Maasbree zijn niet tevreden over hoe de gemeente omgaat met de invulling van het gebied onder de hoogspanningslijnen bij hun huizen. Dat stelt politieke partij PvdA/GroenLinks in vragen die ze stelde aan het College van B&W. Wethouder Paul Sanders gaf een toelichting en liet weten nog met de omwonenden in gesprek te gaan over de invulling van het gebied.

Het gaat om woningen aan het Zank Böske, een zijstraat van de Venloseweg in Maasbree. Een tijd geleden werden diverse huiseigenaren daar uitgekocht, omdat er hoogspanningslijnen overheen hangen. Een aantal mensen maakte de beslissing er te blijven wonen. Zij willen samen met de gemeente het gebied onder hoogspanningskabels invullen. Daarbij zijn echter spanningen tussen de partijen ontstaan, zo meldde PvdA/GroenLinks bij de raadsvergadering van dinsdag 7 mei.

De vragen van PvdA/GroenLinks waren afkomstig van Frits Berben. Hij vroeg zich onder meer af of er nog overleg gaande is tussen de gemeente en de omwonenden, of er toezeggingen waren gedaan door de wethouder en hoe Sanders ervoor gaat zorgen dat het vertrouwen van de omwonenden in de gemeente teruggewonnen kan worden. Volgens Berben heerst bij de omwonenden het gevoel dat er slecht gecommuniceerd is. 

‘Konden niet met alle ideeën mee gaan’
Dat laatste sprak wethouder Sanders met klem tegen. Volgens hem zijn er verschillende bijeenkomsten en contactmomenten geweest waar de bewoners met de gemeente in gesprek zijn gegaan. “De bewoners waren het echter niet eens met ons plan. We konden met veel ideeën van hen mee gaan, maar niet met alles.” Volgens Sanders hadden de omwonenden twee wensen: de grond gratis verkrijgen en een andere bestemming (agrarisch of kantoorpand) op de percelen te plaatsen.

“We hebben aangegeven dat we die wensen niet kunnen vervullen”, liet Sanders weten. “Het past niet binnen het beleid dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. We kunnen niet zomaar van een woning een kantoor of garage maken. Dan krijgen we problemen met zaken waarbij we in het verleden handhavend hebben opgetreden.” Gratis grond weggeven kan zorgen voor rechtsongelijkheid, aldus de wethouder. “Dan moeten we iedereen die in het verleden grond heeft gekocht, geld gaan teruggeven. Overigens zijn de mensen die gratis grond willen met ons in gesprek om diezelfde grond te kopen. Er zit een zakelijk belang bij.”

Raadslid Berben liet weten dat hij het gevoel heeft dat de emoties hoog oplopen in de zaak. “Van twee zijden. Bij u en bij de bewoners. Ergens zit nog spanning. Ik hoop dat u die spanning in het vervolgtraject kunt weghalen en dat er onderling en in goed overleg een uitkomst gevonden wordt.” De wethouder liet weten in gesprek te gaan met omwonenden om samen tot een invulling te komen voor de ruimte die ontstaat bij het slopen van de woningen.