Raad keurt huisvestingsplan Maasbree goed

De gemeenteraad heeft op dinsdag 7 mei ingestemd met een plan voor een huisvestingslocatie voor veertig arbeidsmigranten aan de Oude Heldenseweg in Maasbree. Het bedrijf Groentemakers V.O.F. gaat het pand verbouwen en aan de noordzijde komt een nieuwe permanente voorziening. Alle raadspartijen stemden in met het voorstel.

Op het plan kwam één zienswijze binnen. Die ging volgens de gemeente vooral over de verkeerssituatie ter plekke. “Er zijn nadere afspraken gemaakt met de omwonenden om de verkeerssituatie nader te bekijken”, aldus de gemeente. Daarop werd de zienswijze ingetrokken. Alle partijen gaven aan bij de raadsvergadering op 7 mei aan in te kunnen stemmen met het plan.

'Niet zo onder de indruk'
PvdA/GroenLinks plaatste wel nog een kanttekening bij het voorstel. “Wat betreft de huisvesting arbeidsmigranten is dit de eerste casus in het nieuwe beleid”, aldus Frits Berben namens de politieke partij. “Wij zijn er niet zo van onder de indruk. Het is niet zoveel anders dan dat we tot op heden gehad hebben. Het vernieuwende en innovatieve zien we niet terug in het plan. Je had ook kunnen zeggen dat de aanvrager mensen in staat had moeten stellen om een taalcursus te volgen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de arbeidsmigranten daadwerkelijk betrokken worden in de maatschappij en daarin mee kunnen doen.”

De aanvraag van het bedrijf voldoet volgens de gemeente aan de huidige beleidsregels rondom de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten, waardoor het college eerder al besloot medewerking te verlenen aan het plan. Omdat er een bestemmingsplanwijziging nodig was om het gebouw om te kunnen vormen tot huisvesting voor arbeidsmigranten, besliste de gemeenteraad over de doorgang van het plan.