Energiecoöperatie Gloei wordt opgeheven

Energiecoöperatie Gloei houdt zeer waarschijnlijk vanaf donderdag 22 augustus op te bestaan. In een onlangs gehouden ledenvergadering werd al besloten de duurzaamheidsorganisatie op te heffen en op 22 augustus moet dat besluit in een tweede vergadering worden bekrachtigd. De coöperatie geeft aan dat ‘negatieve sentimenten’ uit het verleden de organisatie parten speelden.

Gloei werd in 2013 opgericht als netwerk- en duurzaamheidsorganisatie. Het doel van de organisatie is sindsdien geweest om projecten die te maken hebben met duurzaamheid aan te jagen, te begeleiden en te ondersteunen. Of in hun eigen woorden: ‘de coöperatie draagt bij aan een betere lokale economie en sociale cohesie, verbetert de leefbaarheid en helpt zelfsturing concreet te maken door ontwikkelingen in de samenleving op te pakken die de beweging van A naar Anders mogelijk maken.’

De eerste jaren werkte de organisatie naar behoren, vertelt secretaris en penningmeester Peter Klaasen. “Gloei heeft toen een hele goede periode gehad waarbij veel ideeën ontstonden en waarbij ook verschillende organisaties zijn opgericht.” Energiecoöperatie Peel Energie, ZERegiO die wil komen tot een afvalloze regio en het Regionaal Duurzaamheids Centrum (RDC) zijn voorbeelden van organisaties die uit het netwerk van Gloei ontsproten. “Maar in de jaren 2015 en 2016 zijn er bepaalde negatieve sentimenten ontstaan.”

Die sentimenten komen volgens Klaasen onder meer doordat er te veel wisselingen in het bestuur van Gloei plaatsvonden. “Er zijn periodes geweest dat er maar één bestuurslid was. Dat schiet natuurlijk niet op.” Ook het feit dat er als rechtspersoon gekozen werd voor een coöperatie bleek achteraf niet de handigste keuze. “Dat heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat bij alle projecten uitgebreide begrotingen en projectbeschrijvingen gemaakt moesten worden. Er werd een overvloed aan regeltjes uitgestort over de enthousiaste vrijwilligers.”

Klaasen omschrijft het als een moestuin. “Voor de oprichting van de coöperatie konden alle leden door de tuin lopen en zelf weten wat er geplant werd en op welke manier. Daarna kwam de gemeente door de moestuin gelopen en die gaf op plekken aan hoe het moest gebeuren. Dat was een domper voor de vrijheid van creativiteit van de leden en zorgde voor een vermindering van het enthousiasme.” De leden merkten volgens Klaasen dat de naam Gloei in de omgeving en met name bij de gemeente een knauw had gekregen.

Het einde van Gloei betekent niet het einde voor de duurzaamheid binnen de gemeente, zo verzekert Klaasen. “Er zijn nog genoeg andere alternatieven actief met dezelfde focusgebieden. Met de leden van Gloei willen we straks doorgaan als een soort community, maar dan wel zonder juridische structuur”, vertelt Klaasen. “Als een groepje om te netwerken en ideeën te bespreken.” Het RDC kan eveneens als alternatief gezien worden. Klaasen zit daar ook in het bestuur. “We hopen dat we bij het RDC door kunnen gaan met veel zaken die ook bij Gloei gedaan werden, maar dan zonder last te hebben van het verleden.”

Unaniem beslist
Tijdens de ledenvergadering van donderdag 27 juni werd door de aanwezige leden unaniem beslist dat Gloei wordt opgegeven. Omdat volgens de statuten te weinig leden aanwezig waren, moest een nieuwe datum geprikt worden waarop de beslissing definitief kan worden gemaakt. Dat is het geval op donderdag 22 augustus. Het geld dat nog in de kas van de coöperatie zit, moet daarna overgeheveld worden naar Peel Energie. Daar wordt het geoormerkt en daarna moet het ten goede gaan komen aan de nieuwe community die opgericht gaat worden.