Rechtbank geeft goedkeuring aan windmolens

De bestuursrechter heeft besloten dat drie geplande windmolens langs het Afwateringskanaal (Neers kanaal) gebouwd mogen worden. De rechtbank besloot op maandag 1 juli dat de bezwaren van twee omwonenden tegen het plan ongegrond waren. De turbines komen aan de kant van gemeente Leudal op de grens met gemeente Peel en Maas in de buurt van Kessel-Eik.

Windpark De Kookepan, bestaande uit drie turbines, is een initiatief van Leudal Energie. De tiphoogte van de molens wordt maximaal 200 meter. De turbines komen op ongeveer 2,5 kilometer afstand van Windpark Neer te liggen. Dat windpark ligt eveneens aan het Afwateringskanaal. In dat gebied (buitengebied Beringe, Egchel en Meijel) staan nog zeven windturbines op de planning. Vijf aan de kant van Peel en Maas en twee aan de kant van Leudal.

'Molens voldoen aan alle eisen'
De Kookepan kreeg vorig jaar maart al een vergunning van gemeente Leudal om de turbines te realiseren. Twee omwonenden besloten bezwaren in te dienen en later naar de bestuursrechter te stappen om de windmolens tegen te houden. Ze vinden dat ze onevenredig worden aangetast in hun woon- en leefklimaat, zodat er geen sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De omwonenden verwachten vooral dat de windturbines geluidsoverlast gaan opleveren. De rechtbank vindt echter bewezen dat de molens aan alle wettelijke eisen voldoen en dat er geen reden bestaat dat er sprake zal zijn van onaanvaardbare hinder.

De twee omwonenden kunnen nog naar de Raad van State stappen om de uitspraak aan te vechten. Har Geenen, projectleider bij het windpark vanuit Leudal Energie, denkt dat een eventuele uitspraak van de Raad van State hetzelfde zal zijn als die van de bestuursrechter. “We voldoen aan alle wettelijke eisen en we hebben alle procedures goed doorlopen. Volgens ons is het dan wel duidelijk dat de Raad van State de windmolens gaat toestaan.”

Rechtsgang kan park vertragen
Een gang naar de hoogste bestuursrechter kan wel voor vertraging zorgen bij de bouw van de turbines. “Er kunnen nu nog vijf weken bezwaren worden ingediend”, aldus Geenen. “Eind 2019 zal dan de rechtszaak zijn en in januari of februari volgt de uitspraak. Dan kunnen we eind 2020 de molens hebben staan. Zonder gang naar de Raad van State kunnen we eind van dit jaar al beginnen met de bouw en nog voor de zomer van 2020 kunnen dan de molens draaien.”

Windpark De Kookepan krijgt een omgevingsfonds waarin ieder jaar 30.000 euro wordt gestopt, vertelt Geenen. “Dat fonds wordt beheerd door de omwonenden zelf. Zij mogen van dat geld projecten in de directe omgeving financieren.”