Panningen krijgt hulp bij het huishouden

In navolging van negen van de elf dorpen in Peel en Maas sluit Panningen zich ook aan bij de pilot voor hulp bij het huishouden. Vanaf 1 januari 2020 komt er een dorpsondersteuner in het dorp die als verbindingspersoon tussen gemeente, zorginstellingen en vrijwillige organisaties gaat dienen.

Het regelen van huishoudelijke hulp in Panningen komt te liggen bij de nieuw opgerichte Stichting Bevordering Welzijn Inwoners Panningen. De huishoudelijke hulp blijft betaald, maar het regelen komt in handen van het dorp door middel van de nieuwe stichting. Gemeente Peel en Maas stelt een professionele dorpsondersteuner ter beschikking. Die moet de hulp van beroepskrachten en de vrijwilligersorganisaties die al bestaan in het dorp, de gemeente en de inwoners van Panningen aan elkaar gaan koppelen.

Alleen Baarlo nog niet aangesloten
De dorpsondersteuner komt bij mensen thuis om te kijken of de mensen tot de groep behoren waarvoor de nieuwe aanpak Hulp bij het Huishouden bedoeld is. De algemene voorziening Hulp bij het Huishouden is voor maximaal 3 uur per week gedurende 48 weken per jaar. Mensen die meer dan 3 uur per week professionele hulp nodig hebben, blijven in de maatwerkvoorziening van de gemeente.

Nu Panningen vanaf 1 januari mee gaat doen, is alleen Baarlo nog niet aangesloten bij de pilot.