Veel woningen dankzij beleidsregel

Gemeente Peel en Maas is bezig de woningbouw in Peel en Maas in kaart te brengen. Onlangs werd een gemeentebreed onderzoek naar de woningmarkt gestart en via een raadsinformatiebrief werd op woensdag 26 juni de gemeenteraad ingelicht over de stand van zaken van woningbouwverzoeken. Een beleidsregel die vorig jaar werd ingesteld, zorgde voor een impuls in de woningmarkt.

Dankzij de vorig jaar ingestelde beleidsregel was het vooral mogelijk om meer te bouwen in bestaande panden of op de locatie waar een ander gebouw gesloopt werd. “Op een enkele woning na vielen alle 147 aanvragen daar onder”, laat een woordvoerster van de gemeente weten. “De regel is dan ook vooral bedoeld om verpaupering tegen te gaan in de kernen en om acute vraag aan te pakken. Je kunt bijvoorbeeld geen villa in het buitengebied neerzetten binnen deze beleidsregel.”

Verschillende criteria 

De aanvragen worden goedgekeurd als ze voldoen aan verschillende criteria. “Zo moeten ze bijdragen aan de leefbaarheid, bijvoorbeeld door een leegstaand gebouw te vullen. Ook woningen die bedoeld zijn voor bijzondere doelgroepen, zoals ouderen, starters, een- en tweepersoonshuishoudens, zorgvragers, statushouders en arbeidsmigranten vallen onder de regeling”, aldus de beleidsregel van de gemeente.

'Impuls van woningbouw'
De gemeente komt in de RIB tot de conclusie dat er volop gebouwd wordt. “Naast de reguliere woningbouw heeft de beleidsregel woningbouwverzoeken geleid tot een behoorlijke aanvullende impuls van de woningbouw”, aldus de gemeente. Naast de beleidsregel werden sinds begin 2018 aan 374 woningen een vergunning verleend. Vorig jaar werden 103 woningen klaar gemeld. Dit jaar tot nu toe 61. Het opvallendste dorp is Panningen waar dit jaar al voor 116 woningen een vergunning werd verleend. Daarna volgt Meijel met 46 vergunningen. Vorig jaar kregen in dat dorp 50 plannen al een vergunning, in Panningen werden toen drie vergunningen goedgekeurd.

Om de gehele woningmarkt van Peel en Maas beter in beeld te krijgen, besloot de gemeente eerder al om een gemeentebreed onderzoek te laten doen door Bureau Stedelijke Planning. Dat bureau gaat onder meer de woningvoorraad en de relatie tussen wonen en economie in kaart brengen en welke kansen er in de toekomst liggen voor de gemeente. Dat onderzoek moet nog deze maand klaar zijn.