World Cleanup Day zoekt aanpakkers

De World Cleanup Day, de grootste opruimactie ter wereld, gaat niet aan Peel en Maas voorbij. Peel en Maas Schoon wil op zaterdag 21 september zoveel mogelijk afval inzamelen en hoopt daarom op zoveel mogelijk vrijwilligers.

Peel en Maas Schoon zet tijdens de World Cleanup Day in op twee thema’s: Natuur en Volume. “We gaan de natuurgebieden in, maar ook naar plekken waar veel afval ligt, met name de provinciale wegen”, licht Rob Custers, een van de organisatoren toe. “Dat zijn de gebieden die we met de Opschoonweek in maart niet hebben bereikt. Toen zijn we dichter bij de dorpskernen gebleven.” Tijdens deze Opschoonweek deed van elk dorp één vereniging mee. Dit leverde 360 vrijwilligers op, die in totaal 480 zakken vulden.

Tijdens deze World Cleanup Day in Peel en Maas worden geen verenigingen ingeschakeld, dus het aantal vrijwilligers is dit keer niet zo hoog, verwacht Rob. Wel hoopt hij op een hoger aantal deelnemers dan tijdens de World Cleanup Day 2018 in september. Met veertig deelnemers werden toen tachtig vuilniszakken gevuld. Voor Peel en Maas Schoon was dit de eerste actie. Dit jaar verwacht hij dat op zijn minst 150 vrijwilligers komen helpen.

De hoeveelheid zwerfafval in Nederland blijft stijgen, ondanks toenemende inspanning van gemeentes en vrijwilligers. De helft van het zwerfafval bestaat uit drankverpakkingen. Rob verheugt zich daarom in de maatregelen zoals het verbod op bepaalde verpakkingen en het verplichten van statiegeld die landelijke en Europese overheden hebben aangekondigd. “Bij het zwerfafval zitten nauwelijks statiegeldflessen.” Dit is dus de oplossing, vindt Rob. Dat blijkt ook uit ervaringen in Duitsland. “Met wat geluk vermindert de hoeveelheid afval de komende jaren dus aanzienlijk, maar ook dan hebben we nog genoeg op te ruimen. De andere helft van het afval bestaat immers niet uit drankverpakkingen. En er ligt nog zoveel.”

Kijk voor meer informatie over locaties en tijden van de World Cleanup Day op 21 september op www.peelenmaasschoon.nl of meld je aan via contact@peelenmaasschoon.nl


Foto: Kim Joosten en Rob Custers van Peel en Maas Schoon bij rotonde Halfweg Koningslust. (Fotografie: Piet Wijnen, Peel en Maas Schoon)