‘De regering is van lotje getikt’

Minder dan een jaar geleden heeft HALLO Nico Vincken (71) Geplukt. Van politieke aspiraties was nog niks te merken. Hij was druk met zijn doedelzak en andere muziek. Inmiddels is hij Statenlid in Limburg. HALLO bezocht hem op de Catharinahoeve in Egchel.

De scheikundeleraar was al enkele jaren met pensioen, toen de landelijke overheid met de energietransitie en het klimaatakkoord kwam. Hij had nooit politieke aspiraties, maar de frustraties van de chemicus brachten hem op het politieke pad. “De regering is van lotje getikt”, zegt hij stellig. Nu is Nico Vincken lid van de Provinciale Staten voor het Forum voor Democratie (FvD).

Baudet of Otten?

“Dat weet ik niet. Ik ben niet zo’n insider. Waar er twee vechten hebben er meestal twee schuld, lijkt me. Voor de partij is zo’n ruzie heel slecht. Ik hoop op een samenwerking tussen de Ottengroep en De FvD.”

Maar wat vindt u van Baudets boreale uitspraken?

“Otten is heel praktisch, maar Baudet is een filosoof. Hij is flamboyant en houdt van interessant taalgebruik. En daar pakken ze hem dan op.”

Maar is dit soort terminologie niet racistisch?

“Ik vind van niet. Dit is een voorbeeld van hoe dingen verkeerd weergegeven en verdraaid worden. Thierry schreef een recensie over een boek van Houellebecq. Zo’n boek wordt maar door een paar mensen gelezen. Het is echt voor een klein clubje mensen die dat begrijpen. Ik heb de recensie zelf vier of vijf keer moeten lezen. Maar een journalist pikt dat dan selectief op om hem bijvoorbeeld als vrouwonvriendelijk weg te zetten.”

Vincken is woordvoerder van de commissie Ruimte Landbouw en Natuur en van de commissie Mobiliteit en Duurzaamheid. “Het is tijdelijk. Er volgt nog een hele verschuiving. Mijn specialiteit is energie, dus ik opteer voor de portefeuille Duurzaamheid. En dan krijg je automatisch ook Natuurbeleid. En zo krijg je te maken met het voortdurende conflict tussen landbouw en natuur.”

Meer of minder varkens?

“Zeker niet meer varkens. Maar ik heb begrip voor boeren die hebben geïnvesteerd in duurzame ontwikkelingen en ik heb respect voor tradities. Misschien zijn er wel teveel varkens, maar dan moet daar een schadevergoeding tegenover staan.

Teveel varkens is vooral een gevolg van de overbevolking. Als er minder mensen in ons land waren, dan was er meer plaats voor varkens. En natuur. Nu zitten we echt vol. Wat dat betreft kan ik best mee met het CDA-standpunt: ‘er moet iets gebeuren’. Maar niet zoals D66 voorstelt door rigoureus de varkensstapel te halveren.”

Maar moeten we niets doen tegen de opwarming van de aarde?

“We hebben nu twee droge jaren op een rij. Dat heeft niet met het klimaat te maken, dat doet het weer. Het weer is veranderlijk. Ja, de aarde zal langzaamaan wel opwarmen, maar de mens is daarvan niet de oorzaak. Of nauwelijks. De CO2-emissie draagt daar misschien aan bij, maar de zonneactiviteit en de veranderende zeestromen hebben veel meer invloed. Rutte denkt dat hij aan een knopje kan draaien van de CO2-uitstoot en zo de opwarming omlaag kan zetten. Dat is veel te simpel.”

Zelf heeft Vincken zijn dak vol zonnepanelen liggen. “Er is niks mis met duurzame energie als wind, zon of biomassa. Maar het is volstrekt onvoldoende. Kernenergie ontbreekt volledig in de overheidsplannen. Er is blijkbaar een panische angst voor. Ja, het afval is wel een probleem, maar het is nu kiezen of delen. Toekomstige Thoriumcentrales kunnen het afvalprobleem grotendeels oplossen. Zonder kun je onze energiebehoefte absoluut niet dekken. En je kunt het ook niet overlaten aan arme landen. We kunnen hier wel investeren in duurzaamheid, maar in Afrika zijn ze er nog lang niet klaar voor. Daar zetten ze hun handtekening wel ergens.”

Hoe bedoelt u?

“Veel landen zetten wel hun handtekening, maar houden zich helemaal niet aan de afspraken. We moeten het relativeren. Nederland is maar een klein landje. Als we andere landen iets gaan opleggen, ontzeggen we hen hun welvaartsgroei. We kunnen hen het gebruik van fossiele brandstoffen niet ontnemen. Ze hebben het echt nodig voor hun ontwikkeling.”

Maar fossiele brandstoffen zijn toch eindig?

“Ja, we moeten iets verzinnen. Maar waarom moet Nederland op korte termijn zeer extreme maatregelen nemen? De slavernij is voor een deel afgeschaft, doordat fossiele brandstoffen mankracht konden overnemen. Fossiele brandstoffen hebben de industriële revolutie en onze welvaart mogelijk gemaakt. Dat kunnen we toch niet zomaar overboord zetten? Het grootste probleem is de overbevolking. Als we richting de 9 miljard mensen gaan in 2050, dan valt onze energietransitie volledig in het niet.”

Welke mensen zijn er teveel in de wereld?

“Overal zijn teveel mensen. Kijk naar Nederland. Woningbouw, landbouw, natuur… Alles zit vlak bijeen en het leidt constant tot conflicten. De overbevolking in Nederland stijgt uitsluitend door immigratie. De EU en Nederland zijn te weinig selectief als het gaat om immigratie. Het draagvlak onder de bevolking wordt ondermijnd door het toelaten van immigranten. Doordat de EU laks is en vooral gelukszoekers binnenlaat, kunnen we de echte vluchtelingen niet genoeg hulp bieden. En die echte vluchtelingen zouden bovendien beter geholpen kunnen worden in de regio.”

Meer geld voor ontwikkelingssamenwerking dus?

“Daar mag best meer naartoe ja. Het geld is in die regio vaak vijf keer meer waard. En over internationale politiek gesproken: het zou voor de hele wereld beter zijn als we meer zouden samenwerken met Rusland. Ik vind het jammer dat de verhoudingen met Rusland zijn verslechterd. En dat is echt niet allemaal Poetin aan te rekenen. Heb je een paar uur zodat ik kan vertellen wat de EU en de NAVO de afgelopen 15 jaar tactisch verkeerd hebben gedaan in de omgang met Rusland?

We blijven in Nederland: Minder Marokanen dus?

“De Marokkaanse gemeenschap moet hard werken aan het verbeteren van hun groep en hun imago. Die Marokkaanse jongens zijn vaak niet opgevoed volgens onze normen en waarden. Maar Marokkaanse Nederlanders die hier zijn, moeten we een fatsoenlijke kans geven. Zeker een derde generatie. Die kun je nergens naar terugsturen.”

Nog adviezen voor de gemeente Peel en Maas?

“Volg niet klakkeloos allerlei energie- en klimaatoplossingen uit Den Haag. Het is verstandig de ambities te matigen, want over een paar jaar zal blijken dat wij gelijk hebben en dat de CO2-uitstoot wereldwijd gewoon blijft stijgen. Ik merk in de wandelgangen dat CDA en VVD er ook kritisch tegenover staan, maar ze zijn nog volgzaam. Ze volgen Rutte.

En nog tijd voor de doedelzak?

“Ja hoor. Ik werk bijna 40 uur, ik ben ook nog politievrijwilliger en bestuurslid van de pipeband van de politie in Maastricht. En ik help mijn schoonzoon graag in zijn wijngaard en zijn tuin, maar dat schiet er de laatste tijd helaas bij in.”

Tekst en Beeld: Marc van der Sterren