'Ongepast afscheidsfeestje' NLW-directeur Fleuren

De ondernemingsraad (OR) van de NLW Groep is woest. Reden is dat de NLW op de verjaardag van vertrekkend directeur Fleuren een bijeenkomst organiseert waar afscheid van hem wordt genomen. 1.100 medewerkers en genodigden zijn hiervoor uitgenodigd. De OR vindt het ongepast en moreel verwerpelijk dat de directeur, die volgens de OR ‘vernietigend’ is beoordeeld door procesbegeleiders, een afscheidsfeest organiseert onder de noemer van een bedrijfsbijeenkomst.

De OR stelt dat afgesproken is dat hij gepast en op een bescheiden manier zou vertrekken. De NLW regelt de sociale werkvoorziening voor de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel en Maas en ontvangt ieder jaar subsidie van de gemeente. Directeur Fleuren, voormalig wethouder van gemeente Peel en Maas, en de OR leven al lange tijd in onmin. Twee procesbegeleiders die de situatie tussen de OR en directie en de gehele gang van zaken binnen het bedrijf hebben beoordeeld, hebben vernietigend geoordeeld over het functioneren van Fleuren, zo stelt de OR. Op 25 juni maakte de NLW in een persbericht bekend dat Fleuren op 15 oktober vertrekt. Het bestuur van de NLW, dat bestaat uit negen wethouders van de gemeente Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray, liet destijds via voorzitter Anne Thielen uit Venray weten dat het vertrek niets te maken had met de beoordeling van de procesbegeleiders.

Maat vol
In de uitnodiging van de bijeenkomst worden medewerkers uitgenodigd ‘om samen de transitieperiode formeel af te sluiten. Dit is het moment om hierop terug te kijken met tegelijkertijd een blik naar de toekomst. We nemen dan ook meteen afscheid van onze directeur Peter Fleuren’, zo valt er te lezen.

De OR ging er eerder mee akkoord om Fleuren ‘met opgeheven hoofd’ te laten vertrekken. Nu op zijn verjaardag en op kosten van de NLW een bijeenkomst georganiseerd wordt om onder andere afscheid van hem te nemen, is voor de raad de maat vol.

Schijn hoog houden

De bijeenkomst, die georganiseerd wordt bij ABC in Sevenum en inclusief diner is, is niet opgenomen in de begroting van 2019 en is niet van tevoren overlegd met de OR, die een wettelijke adviesfunctie heeft. “Hier spelen persoonlijke en politieke belangen een rol. We hebben akkoord gegeven voor het vrijwillige afscheid van Peter. Maar dan wel op een ingetogen en bescheiden manier. Met zo’n feestje willen ze de suggestie wekken dat er niks aan de hand is. Het is gewoon een manier om de schijn hoog te houden. Daarmee proberen ze bestuurlijk uit de wind te blijven zodat er geen verantwoording afgelegd hoeft te worden”, stelt Vic Brouns, voorzitter OR. Eén van de kwalijkste dingen is dat de NLW-medewerkers gebruikt worden om publiek te hebben op het feest, zo stelt de raad. “Ik gun iedereen zijn feestje, geen enkel probleem. Maar niet op deze manier met de achterliggende oorzaak waarom Fleuren vertrekt”, aldus de OR.

Mooi moment
Wethouder van gemeente Venray Anne Thielen, voorzitter van het NLW-bestuur, heeft een andere lezing. “Ik herken me niet in de term afscheidsfeest of personeelsfeest. De bijeenkomst is gepland op een natuurlijk tijdstip, namelijk aan het eind van een transitiefase die acht jaar heeft geduurd. Het is een kantelpunt in de organisatie. We willen daarbij stilstaan en ook alle medewerkers bedanken voor hun inzet. Daarnaast is het een mooi moment om stil te staan bij het afscheid van Fleuren en kennis te maken met de nieuwe directeur”, zegt Thielen. De wethouder stelt dat ze later nog inhoudelijk gaat reageren richting de ondernemingsraad.

Verbazing
VVD Peel en Maas wil opheldering van het college van gemeente Peel en Maas. “Opnieuw is de directie erin geslaagd de OR te schofferen. Het is algemeen bekend waar het oorspronkelijke conflict tussen directie en OR om draaide en waar het uiteindelijk toe toe geleid. Met die achtergrond is het onbegrijpelijk dat een dergelijk besluit, ‘het organiseren van een groots afscheidsfeest, eenzijdig door de directie is genomen”, aldus VVD Peel en Maas in de brief. “We moeten ons afvragen of het geld, dat bedoeld is om de meest kwetsbaren uit onze gemeente een beschermde werkplek te bieden, bedoeld is om te spenderen aan een groot afscheidsfeest voor een directielid”, stelt de VVD. De fractie wil van het college weten of zij op de hoogte was van het voorstel. Daarnaast vragen ze zich af of het college begrip kan opbrengen voor de OR die zich geschoffeerd voelt en of er alsnog bereidheid is om in te grijpen. Ook in Venray zijn vragen geteld aan het college. Politieke partij ProVenray wil daar onder meer duidelijkheid over de morele en financiële verantwoording van de bijeenkomst.

Projectmanager
Naast de commotie rondom de bijeenkomst, heerst er bij de OR onvrede over een projectmanager die aangesteld is door Fleuren. De OR stelt dat zij er wettelijk gezien bij betrokken had moeten zijn. “Het is een onwettige en ongepaste aanstelling. Het is een vorm van ‘regeren na je dood’”, aldus de OR in een brief gericht aan wethouder Thielen. Daarnaast zegt de OR dat wethouder Thielen heeft toegezegd dat de betrokken manager zou moeten vertrekken. “Dat is niet correct, dat hebben we nooit toegezegd. Sterker nog, dat kan helemaal niet”, aldus Thielen. Peter Fleuren liet weten niet te willen reageren.

Tekst: Robert Hesen


Nieuwe directeur NLW Groep

Rob Schmitz is benoemd tot Algemeen Directeur ad interim van NLW Groep N.V. Hij start per 1 oktober voor de duur van ongeveer 1 jaar. Hij volgt Peter Fleuren op die per 15 oktober de NLW verlaat. De periode van 1 oktober tot 15 oktober wordt gebruikt voor een overdracht van de werkzaamheden.


Als interim directeur krijgt Schmitz de taak een nieuwe Algemeen Directeur te werven. Een belangrijk accent komt te liggen op de interne organisatie en onderlinge samenwerking.
Schmitz zal een actieve bijdrage leveren aan de herijking van de rol van NLW Groep binnen het Sociale Domein en is sparringpartner voor gemeenten en bedrijven.
Rob Schmitz (58) studeerde bedrijfskunde en was tot voor kort interim algemeen directeur van het Limburgs Museum in Venlo. Tussen 2008 en 2014 was hij algemeen directeur van het sociaal werkvoorzieningsbedrijf WAA in Venlo en daarvoor was hij directielid bij het sociaal werkvoorzieningsbedrijf Diamantgroep in Tilburg.