Woonzorgcomplex voor mensen met dementie

In het voormalige vmbo-college aan het Dr. Poelsplein in Panningen komen woningen voor mensen met dementie en sociale huurwoningen. Alle inwoners uit de buurt worden uitgenodigd mee te denken over de verdere invulling van het terrein.

Het woonzorgcomplex zal ’t Poelsplein gaan heten en is bestemd voor bewoners met dementie. Daarnaast komen er ook reguliere woningen in de sociale huursfeer.
Wethouders Rob Wanten en Agnet Mestrom van Wonen en Zorg hebben met ondernemer Peter Janssen op maandag 23 september een intentieverklaring ondertekend. De wens van Peter, zijn vrouw Hélène en dochter Maartje Janssen uit Panningen om een verzorgingshuis voor dementerenden te bouwen krijgt daarmee gestalte.

Piushof

De woningnood is hoog en niet alleen bij mensen met een zorgbehoefte. Daarom is ook Wonen Limburg bij het project betrokken. Zij gaat op dit terrein woningen realiseren als compensatie voor de huizen die op Piushof in mindering waren gebracht.
Daar zijn 72 woningen gesloopt, hiervoor komen slechts 46 sociale huurwoningen en acht middenhuurwoningen terug. In het VMBO-gebouw mogen ze dus 18 woningen realiseren.
Voor het woonzorgcomplex worden 24 appartementen gerealiseerd in het hoofdgebouw. “Elk appartement wordt 40 tot 60 vierkante meter”, legt Peter Janssen uit. “Het zijn dus allemaal appartementen waar mensen met tweeën kunnen verblijven. Dus met een partner, of met een andere familielid.”

Domotica
De familie Janssen komt uit de zorg. Ze zien dat mensen kleinschaliger willen wonen, maar wel aansluitend op hun belevingswereld. Familie is daarbij erg belangrijk. Het gebouw wordt geenszins een gesloten instelling, bewoners leven er in de vrijheid die ze aankunnen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van domotica, elektronica en automatisering die het wonen ondersteunt.
Het woonzorgcomplex moet een natuurlijke plek in de buurt krijgen. De nadruk ligt op contact met omwonenden. “Daarmee willen we iets terughalen wat met het sluiten van de Wietel verdwenen is.” Iedereen kan hier terecht voor een kop koffie.
Het initiatief zoekt samenwerking met Dichterbij die in het pand aan de overkant 14 mensen met een verstandelijke handicap huisvest, maar ook met het vlakbij gelegen gemeenschapshuis in Kepèl.
De verdere invulling van het terrein wordt fasegewijs ontwikkeld. Maandagavond is al met de buurt gesproken over de wensen. “Er zijn nog verschillende combinaties mogelijk tussen zorg en wonen, dat gaan we allemaal nog gezamenlijk bekijken”, aldus wethouder Wanten.

Anti-kraakregeling
Peter Janssen wil zo snel mogelijk van start. De verwachting is dat eind december de plannen definitief zijn en dat een aannemer is gekozen. In februari zal de bouw van start gaan zodat in oktober de eerste bewoners verwelkomd kunnen worden.
Met dit initiatief blijft het karakteristieke gebouw behouden. Momenteel wonen er 19 bewoners via een anti-kraakregeling. Voor de winter zullen ze wat anders moeten vinden, ook omdat de verwarming van het gebouw is verouderd.

Foto: Ondernemer Peter Janssen (midden) en de wethouders Agnet Mestrom en Rob Wanten tekenen een intentieverklaring

Tekst en beeld: Marc van der Sterren