Veertig jaar Brookdiehk

Buurtvereniging De Brookdiehk bestaat 40 jaar. Dat werd zaterdag 21 september gevierd met meer dan koffie en taart. Een vogelshow, spelactiviteiten voor de kinderen met een ballonnenartiest, een frietwagen en een mystery guest. Dit bleek Michiel Malschaert uit Someren.

Het idee voor een buurtvereniging ontstond eind jaren zeventig op De Brentjes en de Sevenumsedijk. In deze hoek van Koningslust was behoefte aan meer activiteiten, vonden Jan Verhaegh en Har Driessen.
Eind 1978 werd een oprichtingsvergadering belegd in Café de Brookhut. Deze lag toen nog op De Brentjes waar nu Annie en Thei Bos wonen. De behoefte werd gepeild: 48 gezinnen gaven aan lid te willen worden. De naam werd met een enquête democratisch gekozen.
En zo komt het dat de naam Buurtvereniging de Brookdiehk op de oprichtingsakte van 1 januari 1979 prijkt. Eerste voorzitter was Albert Kersten. De kas werd gevuld met een disco-tombola-avond en met een jaarcontributie van 30 gulden per gezin.

Barbecue

Het doel alle buurtgenoten van alle leeftijden deel uit te laten maken van de activiteiten staat na veertig jaar nog steeds bovenaan. Enkele activiteiten zijn in veertig jaar gewoon gebleven, zoals de jaarvergadering die wordt gecombineerd met een kienavond, wandelen, een fietstocht, een kindermiddag en een paasviering waarbij kinderen eieren zoeken in het Piet-Berkers-bos. Hoogtepunt van het jaar is de barbecue die door het hele bestuur wordt verzorgd, met salades die de dames al jarenlang zelf maken.
De BV is inmiddels uitgebreid met een deel van de Poorterweg en telt ze 68 gezinnen. Dankzij de Oud-IJzeractie kan BV de Brookdiehk al deze activiteiten aanbieden met een geringe eigen bijdrage tegen een contributie die nauwelijks is gestegen. Jaarlijks betaalt elk gezin slechts 15 euro.