Weer even jong

In MFC Kerkeböske in Helden verzamelden op dinsdag 1 oktober een honderdtal aan ouderen. KBO Peel en Maas organiseerde voor de ouderen in de gemeente een speciale dag die in teken stond van de ouderen.

In de ochtend werden verschillende workshops gehouden die onder andere gingen over veiligheid, mentorschap, bewindvoering en naoberschap. Volgens de organisatie is van belang deze dag wordt gevierd. “We hebben ongeveer tienduizend ouderen wonen in de gemeente Peel en Maas”, vertelt Ger Custers. “Dit is dus een hele grote groep en het is belangrijk dat er voor hen activiteiten worden gehouden.” De dag van de Ouderen is een 2-jarig evenement. “Voorheen werd het door een andere commissie georganiseerd. Helaas moesten zij stoppen. We wilden dat dit evenement niet verloren ging en daarom hebben wij het opgepakt met KBO Peel en Maas.”

Hômmelschoor Zuskes
Na workshops was er een optreden van de Hômmelschoor Zuskes. Zij speelden allerlei bekende nummers voor het publiek en vertaalde ze naar het dialect. Verschillende ouderen begonnen al meteen met een wals. Zo voelden ze zich weer even jong.