Drempel Julianastraat blijft

De overlast die de drempel aan de Julianastraat in Panningen veroorzaakt blijft binnen het aanvaardbare, heeft het College van B&W van gemeente Peel en Maas laten weten. Vanwege de verkeersremmende werking wordt deze niet verwijderd.

Geluidsoverlast is inherent aan een verkeersdrempel, zo liet het college weten in antwoord op vragen van Lokaal Peel en Maas. Uit een trillingsonderzoek bleek dat de trillingen de huidige normen niet overschrijden. Het verwijderen van de drempel zou leiden tot een hogere snelheid en zelfs meer verkeer, verwacht het college. Zeker vanuit de Julianastraal naar het parkeerterrein op het Raadhuisplein. Voor voetgangers wordt het dan lastiger om over te steken. Het Centrummanagement deelt de mening van het Colege van B en W om de drempel te handhaven.