Integrale controle bij drie panden in Peel en Maas

In de week van de veiligheid is het flexteam van de gemeente Peel en Maas gestart met de eerste integrale controle. Toezichthouders van de gemeente Peel en Maas, de politie en de Belastingdienst controleerden op dinsdag 8 oktober gezamenlijk drie bedrijfspanden in Beringe, Panningen en Meijel.

De controles zijn uitgevoerd op basis van informatie die via verschillende kanalen bij de gemeente terecht is gekomen. Tijdens deze controles is geconstateerd dat een aantal zaken niet op orde waren op het gebied van bouwregelgeving en strijdigheid met het bestemmingsplan. Daarnaast worden vraagtekens gesteld bij de bedrijfsvoering op een aantal locaties. Hierop vindt nader onderzoek plaats.

Actie ondernemen
“Met de controles van dit nieuwe flexteam willen we misstanden tegengaan”, licht burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo toe. “Door samen te werken met de politie, Belastingdienst en soms ook andere partijen kunnen er tegelijkertijd verschillende zaken aan het licht komen. Van het niet volgen van het bestemmingsplan, tot belastingfraude of drugshandel. Vervolgens kunnen meerdere partijen actie ondernemen, dit alles in het belang van de veiligheid van onze inwoners.”