‘De Woonpas is een gemiste kans voor de gemeente’

Erg jammer dat de gemeente Peel en Maas niet verder wil met de Woonpas, vindt Margreet Schouren van de werkgroep Woonpas in Peel en Maas. “Maar het kan alleen als de gemeente meewerkt. En wij gaan niet trekken aan een dood paard.”

De investeringen voor het verduurzamen van de woning kunnen betaald worden uit een lening. De meest voordelige financiering is die via de baatbelasting van de gemeente. Een constructie die de Woonpas inmiddels al in andere gemeentes uitvoert. Peel en Maas heeft echter van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) het advies gekregen niet in zee te gaan met financieringsvormen die gebruik maken van de baatbelasting. Gevreesd wordt voor problemen bij het innen van deze belasting.
Volgens Schouren heeft de gemeente wel de klok horen luiden, maar weet ze niet waar de klepel hangt. “Ze gaan uit van de oude versie van de baatbelasting. Ik begrijp dat ze daar problemen mee hebben. Gaan ze echter uit van de nieuwe opgepoetste versie, dan is er niks aan de hand”, vertelt ze.
Bij de herziene versie van de baatbelasting zijn de problemen van het innen juridisch verholpen.
Bovendien is het een gemeentelijke financiering. “Het is slechts een tool van de gemeente waarmee woningeigenaren hun lening kunnen aflossen. Het kost de gemeente niets.”
De initiatiefnemers van de Woonpas zijn inmiddels met andere gemeenten in gesprek, weet Schouren. “Het is jammer dat ze niet met ons hebben gesproken om alle feiten helder te krijgen. Het is een kans, als de gemeente die niet wil aangrijpen, houdt het op.”
Mocht de gemeente ooit van mening veranderen, dan zijn ze welkom om het gesprek aan te gaan, op korte termijn gaat dat niet gebeuren, verwacht Schouren. Binnenkort heeft ze een gesprek met de gemeente over andere duurzaamheidsinitiatieven in de gemeente, maar niet over de Woonpas, vertelt ze.

Tekst: Marc van der Sterren