Kleinste dijk van Nederland is geen dijk meer

Dijkpaal 72.031 aan de Haagweg in Kessel is vrijdag 1 november verwijderd door Ton Lennaerts namens dijkgroep Kessel, wethouder Rob Wanten gemeente Peel en Maas en bestuurder Jos Teeuwen van Waterschap Limburg. Het kleinste dijktraject van Nederland is daarmee niet langer een waterkering.

“Het waterschap doorliep een bijzonder proces in nauwe samenwerking met bewoners en gemeente. Alle formaliteiten in de regio zijn nu afgehandeld. Vandaag was een mooie mijlpaal met het verwijderen van de dijkpaal,” vertelt Jos Teeuwen. Dijktraject Kessel is een van de 15 projecten vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei. Het 145 meter lange dijkje bij de Haagweg werd in 1996 als nooddijk aangelegd. In 2005 werd de dijk als primaire waterkering in de Waterwet opgenomen. Het is de kleinste primaire dijk van Nederland en beschermt slechts één rij huizen. De woningen daarachter liggen op hogere gronden en hoeven niet door de dijk beschermd te worden. Omdat het een primaire waterkering betreft, moet die aan de wettelijke eisen voldoen. Voor de Kesselse dijk zou dat een verhoging van twee meter betekenen. Daar waren de bewoners het niet mee eens. Er werd daarom een werkgroep opgericht. De werkgroep ging langs de deuren, organiseerde informatiebijeenkomsten en zamelde handtekeningen in voor een petitie. Die werd aan de wethouder overhandigd. De bewoners lieten een onderzoek uitvoeren en hieruit bleek dat alleen bij extreem hoog water één of twee huizen last zouden kunnen hebben van wateroverlast. De bewoners van die woningen hebben ook aangegeven dat ze het risico willen nemen op wateroverlast. Rob Wanten: “De daadkracht van de bewoners en het werk dat ze hierin hebben gestoken verdient een pluim, het nemen van eigen initiatief is ook kenmerkend voor de inwoners binnen onze gemeente.” De gemeenteraad stelde het gewijzigde bestemmingsplan vast en het bestuur van het waterschap besloot tot het schrappen van het dijkje uit het register van Waterschap Limburg. Daarmee heeft het dijkje geen formele waterkerende functie meer. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet nog wel formeel de wetswijziging doorvoeren. Dit is een formele wijziging die mogelijk pas in 2023 gebeurt, samen met andere wijzigingen in Nederland.

Beeld: Ger Peeters