Drugswereld te lijf met wet Damocles en Flexteam

In het kader van het Damoclesbeleid zijn dit jaar vijf drugspandengesloten in de gemeente Peel en Maas. De gemeente wil echter de wet aanscherpen zodat de handel in drugs en ondermijning harder aangepakt kan worden en zet daartoe ook het Flexteam in.

De Wet Damocles werd landelijk ingevoerd om op te treden tegen coffeeshops die de voorwaarden overtreden, maar ook tegen de handel in drugs in andere panden zoals woningen. Kon de gemeente voorheen alleen handhaven wanneer er drugs in het pand werden aangetroffen, nu kan een pand al worden gesloten wanneer hier slechts voorwerpen of stoffen worden aangetroffen om drugs te telen of produceren.
Ook het onlangs ingevoerde Flexteam biedt de gemeente extra mogelijkheden om op te treden tegen criminaliteit en ondermijning, waaronder de teelt en productie van drugs. Het Flexteam wil voortaan maandelijks een controle uitvoeren, op basis van signalen die via verschillende kanalen bij de gemeente binnenkomen.

Bouwregelgeving en ­bestemmingsplan
Het Flexteam is echter een veelzijdig instrument dat niet alleen tegen de drugswereld kan worden ingezet, maar tegen elke vorm van ondermijning of criminaliteit. Zo werd tijdens de eerste controles van het Flexteam geconstateerd dat een aantal panden niet voldeden aan de bouwregelgeving en het bestemmingsplan. Voor het Flexteam zijn geen extra ambtenaren aangenomen, werknemers van de gemeente gaan op een andere manier met hun bevoegdheden om. De coördinatie ligt bij het team veiligheid. Per casus wordt gekeken wie nodig is, zowel intern als extern. Dit kan zijn de belastingdienst, de arbeidsinspectie, of de sociale recherche. De politie gaat altijd mee met het Flexteam. In eerste instantie om de veiligheid van het team te waarborgen, maar is er iets strafrechtelijk niet in orde, dan wordt dat deel direct overgedragen aan de politie.

Tekst: Marc van der Sterren