Raad moet nieuw besluit nemen over varkensstal Meijel

De gemeenteraad van Peel en Maas moet binnen twintig weken een nieuw besluit nemen over de bouw van een varkensstal in Meijel. Dat heeft de Raad van State op woensdag 20 november besloten.

Een varkenshouder in Meijel diende al in 2013 een plan bij de gemeente voor een nieuwe varkensstal naast zijn twee al bestaande stallen. Het College van B&W stemde in met het plan. De gemeenteraad ging echter tegen het besluit van het college in en wees de plannen af vanwege de overlast die een nieuwe varkensstal zou geven aan de omliggende glastuinbouwbedrijven. De ondernemer stapte naar de Raad van State en de rechter gaf de varkenshouder gelijk: de gemeenteraad moest opnieuw naar het plan kijken. Vorig jaar besloot de gemeenteraad dat de varkenshouder mag bouwen als hij op de oude stallen een luchtwasser plaatst. Volgens de Raad van State kan een gemeente echter niet in een nieuw bestemmingsplan eisen dat er alleen een nieuwe stal mag worden gebouwd, als bestaande stallen moeten worden verbeterd.