Dijkverlegging Baarlo kan door

Het voorkeursalternatief voor de dijkverlegging voor het traject Baarlo- Hout-Blerick kan uitgewerkt worden. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft donderdag 22 november laten weten dat de regio verder kan met de systeemmaatregelen, ook wel dijkverleggingen genoemd.

In Peel en Maas gaat het om het traject Baarlo - Hout-Blerick. De systeemmaatregel Baarlo - Hout-Blerick wordt uitgevoerd door de kering in het buitengebied van Hout-Blerick terug te leggen naar de hoge grond en zo winterbed te behouden. Ter hoogte van Baarlo tot en met kasteel De Berckt wordt de bestaande kering versterkt volgens de wettelijke norm. In het gebied dat onderdeel van het winterbed blijft maar buitendijks wordt, liggen nu, afhankelijk van inpassing, 28 à 30 woningen. Dit gebied wordt heringericht. Mogelijkheden tot hervestiging op hoger gelegen gronden gecombineerd met een goede rivierkundige werking van het gebied worden in de volgende fase uitgewerkt. De komende maanden wordt een beslisdocument verder uitgewerkt waar het hele dijktraject van Baarlo – Hout-Blerick (ligging en type dijk) in staat. Dit wordt voor de zomer van 2020 ter inzage gelegd en hierop kunnen zienswijzen worden ingediend. De verwachting is dat halverwege 2020 de voorkeursalternatieven kunnen worden vastgesteld.
Afgelopen juli hebben bestuurders uit de regio een regionale voorzet voor de systeemmaatregelen opgesteld en aangeboden aan de minister. Op 11 juli bezocht de minister het gebied en ging in gesprek met betrokkenen.