Veiligheidsregio trekt zich terug voor pilot

Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft laten weten niet mee te doen als proefregio met de pilot rondom de aanpassing van opkomsttijden van de brandweer. In eerste instantie meldde Limburg-Noord zich wel aan, maar vanwege de veranderende landelijke richtlijnen trekt de regio zich alsnog terug.

Vorig jaar besloot Ferd Grapperhaus, minister Justitie en Veiligheid, dat er gebiedsgerichte opkomsttijden komen voor de brandweer in plaats van de huidige objectgerichte tijden. Dat wil zeggen dat de brandweer niet meer gaat kijken naar hoe snel ze op basis van de afstand bij een object zoals een woonhuis, industrie of verpleeghuis kan zijn. In plaats daarvan wordt gekeken naar de risico’s in een gebied.

De gebiedsgerichte opkomsttijden maken deel uit van een dekkingsplan dat de organisatievorm beschrijft en de snelheid waarmee de brandweer ter plaatse kan zijn. Waar nodig worden aanvullende maatregelen voorgesteld. In een aantal regio’s in Nederland start een proef met dit 'dekkingsplan nieuwe stijl', voordat dit model landelijk wordt uitgerold.

Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Limburg-Noord zijn de gemeenten in de regio nog niet op de hoogte gesteld dat Limburg-Noord afziet van de pilot. "Voor het berekenen van de gebiedsgerichte opkomsttijden wordt landelijk een uniforme systematiek ontwikkeld en dat willen we afwachten. Ook wordt er gekeken naar aanvullende maatregelen die het bestuur kan nemen. Deze ontwikkeling zal de komende jaren tot stand komen."

De Veiligheidsregio sluit zich aan bij oud-burgemeester Gillissen van gemeente Venray, die onlangs aangaf geen inhoudelijke winst verwachtte van de proef. "De huidige objectgerichte opkomsttijden, afhankelijk van het soort object 5, 6, 8 of 10 minuten, zijn niet haalbaar en ook niet goed onderbouwd. Het nieuwe stelsel moet leiden tot reëlere opkomsttijden van de brandweer door onder andere te kijken naar de risico’s in een gebied en andere factoren die de veiligheid vergroten. Het stelsel op zich leidt niet tot snellere opkomsttijden."

Zowel bij Veiligheidsregio Limburg-Noord als bij de bijbehorende gemeenten en de inspectie van het ministerie is bekend dat de normtijden niet overal haalbaar zijn. In 2018 maakte de veiligheidsregio nog bekend dat de opkomsttijden tussen 2011 en 2017 naar verwachting waren. "Gemiddeld 9 minuten en 4 seconden. In vergelijking met andere veiligheidsregio’s relatief langzaam, maar dit komt door de uitgestrektheid en het landelijke karakter van onze regio."