Vragen over klachten arbeidsmigranten Maasbree

De fractie Lokaal Peel&Maas zegt diverse klachten en vragen te hebben gehad van omwonenden van Lange Heide in Maasbree over de Work and Stay-locatie bij BreeBronne in Maasbree, Daarover heeft Lokaal Peel&Maas-raadslid Sander Janssen vragen gesteld aan het College van B&W van Peel en Maas.

Janssen wil weten of de gemeente bekend is met de door zijn partij gehoorde klachten. Die gaan vooral over overlast die de daar woonachtige arbeidsmigranten zouden veroorzaken. "Denk hierbij aan veel auto's, de busopstap en -uitstap voor de deur van omwonenden in de nacht, planten die worden uitgetrokken, fietsers en voetgangers die slecht zichtbaar zijn, veel afval in de bermen, veel mensen die niet weten waar ze moeten zijn en overnachtingen bij omwonenden", aldus raadslid Janssen.

Zijn partij wil daarom weten welke afspraken er met Work and Stay zijn gemaakt om overlast te voorkomen of te verminderen, hoeveel meldingen en klachten er eigenlijk in 2019 zijn gedaan door omwonenden op maximaal 500 meter van de locatie en hoe vaak er door de buitendienst van de gemeente zwerfafval is opgeruimd in de omgeving.

Ook vernam de partij dat het college terughoudend zou hebben gereageerd op een gesprek met omwonenden van Work and Stay in Maasbree over de overlast die zij ervaren. Daarnaast vraagt Janssen zich af hoe het toezicht op de locatie geregeld is en of het klopt dat de politie het terrein niet zou durven betreden wanneer er ongeregeldheden zijn tussen bewoners.

Ten slotte vraagt het Lokaal Peel&Maas-raadslid hoe het zit met de geplande uitbreiding van het stuk BreeBronne waar de arbeidsmigranten gehuisvest zijn. "Is het college bekend dat de uitbreiding ten zuiden van de huidige locatie zal plaatsvinden en daardoor dichter richting de Lange Heide komt?" Ook wil hij weten of de uitbreiding met 250 bedden al vergund is of dat de datum hiervan bekend is en welke afspraken er met Work and Stay zijn gemaakt om overlast als gevolg van de uitbreiding te voorkomen of in ieder geval te verminderen.

Het college heeft de vragen in behandeling genomen.