Griffier Peel en Maas vertrekt

Raadsgriffier Ita Joosten stopt met haar werk bij gemeente Peel en Maas. Ze gaat aan de slag bij een adviesbureau.

Joosten was sinds 2010 werkzaam als raadsgriffier bij de gemeente, die toen werd gevormd. Ze gaf als raadsgriffier leiding aan de griffie-organisatie, was het eerste aanspreekpunt van de raad, ondersteunde deze waar nodig en was bij alle gemeenteraadsvergaderingen aanwezig in de functie van secretaris.

Sinds mei 2019 was ze vanwege ziekte niet meer actief bij de griffie en werd haar werk overgenomen door Twan Huyskens. Inmiddels is het hele team griffie vernieuwd, laat gemeente Peel en Maas weten. Math Steijvers ging na kerst met pensioen en Twan Huyskens is elders werkzaam. Nick Jansen is benoemd tot tijdelijk griffier en wordt door twee interne collega's ondersteund.

Joosten laat weten aan de slag te gaan bij adviesbureau Geerts&Partners, waar ze zich gaat richten op advisering en interim-management.