'Spelregels veranderd bij Windpark Egchelse Heide'

Tegenstanders van windmolenpark Egchelse Heide zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met de uitspraak die de Raad van State eind januari deed. Die gaf definitief groen licht voor het realiseren van vijf windturbines in het buitengebied van Egchel en Beringe. De actiegroep 'Geen windmolens erbij in onze achtertuin' beticht gemeente Peel en Maas ervan dat ze de spelregels veranderd heeft tijdens het spel.

"We vinden het zeer teleurstellend om te ervaren dat alle rechters volledig voorbij zijn gegaan aan de gefundeerde bezwaren van de omwonenden", laat de actiegroep 'Geen windmolens erbij in onze achtertuin' weten. "Kennelijk acht men het 'algemeen' belang veel belangrijker dan de gezondheid en de woonbeleving van meer dan veertig gezinnen."

Spelregels gewijzigd
Volgens de actiegroep heeft gemeente Peel en Maas de spelregels gewijzigd tijdens het spel. "Er zijn beleidsregels gemaakt, die gebaseerd zijn op een landschapsadvies waar ze zelf actief aan heeft meegewerkt. Vervolgens worden in de beleidsregels eisen opgenomen die nog strenger zijn dan die in het landschapsadvies staan. Een paar maanden later wordt een definitieve aanvraag ingediend voor een windpark Windpark Egchelse Heide (WEH). Die aanvraag blijkt op zeer wezenlijke punten niet te voldoen aan de beleidsregels en het landschapsadvies. De gemeente zou de aanvraag dan ook af moeten wijzen, maar doet dat niet en wijzigt de regels zodanig, dat de aanvraag iets beter aan de beleidsregels voldoet. En dat onder het mom van beleidsvrijheid en gewijzigde inzichten."

Maar daar heeft het niets mee te maken, stelt de actiegroep. "Het windpark moest er hoe dan ook komen. Daarmee heeft de gemeente meegeholpen aan het voldoen aan de verplichting van provincie Limburg om in Limburg minimaal 95,5 megawatt aan windenergie op te wekken. Dat belang vond de gemeente kennelijk zwaarder wegen dan het gezondheidsbelang van de omwonenden." Ze stelt dan ook dat het helemaal niet meer nodig is om beleidsregels te maken, als zelfs de Raad van State 'zulk gedrag' goedkeurt en de beleidsregels 'toch naar goeddunken worden aangepast'.

Zorgvuldig
Wethouder Paul Sanders laat weten dat bij de beoordeling van windpark Egchelse Heide alle aspecten en belangen van de inwoners zijn meegewogen. "Dat hebben wij op een zorgvuldige manier gedaan, onder andere met de hulp van onafhankelijke deskundigen. De rechter en de Raad van State hebben bevestigd dat dit op een juiste wijze is gebeurd. We betreuren het dat dit niet naar ieders tevredenheid is."

Volgens de actiegroep is dat niet helemaal waar. "Er is eerst onafhankelijk onderzoek gedaan door Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten uit Arnhem. Die concludeerde dat het windpark bij voorkeur op 4 kilometer afstand moest worden gerealiseerd ten opzichte van de windmolens in Neer en niet op 950 meter afstand zoals de plannen waren. Het uitzicht voor omwonenden zou anders te zeer belemmerd worden." De gemeente stapte uiteindelijk van dat onderzoek af en nam een andere deskundige partij in de arm. "Dat werd Pouderoyen Compagnons uit Nijmegen, sinds 2013 een zelfstandig onderdeel van Aelmans Adviesgroep. Geen onafhankelijke partij, want Aelmans Adviesgroep is één van de initiatiefnemers van het windpark. Pouderoyen concludeerde ineens dat het mooi was dat de windmolens zo dicht bij elkaar zouden komen te staan."

Vertrouwen in politiek weg
Het gevolg hiervan is volgens de actiegroep dat de bewoners aan de Vreedepeelweg, de Koelenweg en de Groeze in Beringe en inwoners buiten dit gebied binnen afzienbare tijd "uitzicht krijgen op twaalf gigantisch hoge industriële windturbines die hun hele horizon vervuilen". Ook blijft de kans op aantasting van hun gezondheid, stelt zij.

Het vertrouwen in de lokale politiek is weg, laat de actiegroep weten. "Het verbaast ons dat de gemeenteraad zich nu bij andere initiatieven opeens zorgen maakt over de gezondheid van de omwonenden, de hoogte van de turbines, geluidsoverlast en zorgen om de bodemgezondheid." De gemeenteraad besloot in december dat er tot juni geen nieuwe vergunningsaanvragen worden aangenomen voor windmolens hoger dan 150 meter en voor de bouw van zonneweiden. Er moest eerst nieuw beleid worden gemaakt, stelde de raad.

Met die time-out is de actiegroep blij. "Maar deze bezinningsperiode komt voor de omwonenden van WEH te laat. De gemeenteraad komt nu met argumenten om op de rem te trappen. Maar deze risico's en bezwaren waren ook al tijdens de aanvraag van WEH bekend. Waarom deed de gemeenteraad toen niets?"

Gemeente Peel en Maas wil na de uitspraak van de Raad van State vooruit kijken, laat wethouder Sanders weten. "De initiatiefnemers van Windpark Egchelse Heide kunnen het park gaan realiseren. De ontwikkeling van het windmolenpark vormt een belangrijke bijdrage aan onze ambitie om in 2050 energie-neutraal te zijn."

Tekst: Kim Jacobs