Overlast Work and Stay aangepakt

De overlast die omwonenden van Lange Heide in Maasbree ervaren over de Work and Stay-locatie bij BreeBronne in Maasbree, wordt aangepakt. Dat zegt het College van B&W van Peel en Maas op vragen van Lokaal Peel&Maas-raadslid Sander Janssen. Onder meer de routeaanwijzingen en bebording worden aangepast om de verkeersoverlast te verminderen.

Volgens raadslid Janssen was er sprake van overlast op verschillende gebieden: "Denk hierbij aan veel auto's, de busopstap en -uitstap voor de deur van omwonenden in de nacht, planten die worden uitgetrokken, fietsers en voetgangers die slecht zichtbaar zijn, veel afval in de bermen, veel mensen die niet weten waar ze moeten zijn en overnachtingen bij omwonenden."

Het college laat weten dat tijdens een bewonersavond in mei vorig jaar de klachten over overlast kenbaar zijn gemaakt door de omwonenden. Ook zegt zij dat de gemeente niet terughoudend is in het gesprek aangaan met omwonenden van BreeBronne. "Wethouder Sanders is meermaals ter plaatse geweest, evenals de contactfunctionaris", aldus het college. Na meerdere gesprekken met Work and Stay, is er in september volgens de gemeente nog overleg geweest tussen omwonenden en burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo en de wethouder. "Daarna is er geen verzoek meer ingediend voor een gesprek."

Klachten en zwerfafval
Vorig jaar zijn er bij de gemeentehandhaving geen meldingen of klachten binnengekomen, aldus de gemeente. Zij laat weten vijf meldingen met meerdere klachten te hebben ontvangen. Bij de politie kwamen tot november negen meldingen vanuit de omgeving binnen en met de jaarwisseling nog eens twee. Bij Work and Stay kwamen veertien klachten binnen. In twee gevallen werd de politie ingeschakeld; de andere klachten werden door het bedrijf zelf afgehandeld. Daarnaast zou er vijf keer zwerfafval zijn opgeruimd door de gemeentelijke buitendienst, laat de gemeente weten.

Voorlichting
De verkeersoverlast wordt aangepakt met hulp van een verkeersadviesbureau. Daardoor zou er betere routering en bebording moeten komen en zou voorlichting aan de arbeidsmigranten bij moeten dragen aan minder overlast. De gemeente werkte daarnaast samen met Work and Stay en op initiatief van de politie mee aan een pilot 'Alcohol en drugs in het verkeer', laat ze raadslid Janssen weten. "Er zijn verkeerscontroles uitgevoerd en flyers uitgereikt. In september hebben gemeente en politie een voorlichtingsbijeenkomst gehouden op Work and Stay over drugs en alcohol in het verkeer, verkeersveiligheid en het schoonhouden van de omgeving. De opkomst was
groot met circa tachtig personen." Ook heeft Work and Stay van de gemeente de opdracht gekregen het eigen toezicht op het terrein te verscherpen en kan de politie het park op indien dit nodig is bij bijvoorbeeld ongeregeldheden.

Geen uitbreiding
Van verdere uitbreiding van het stuk BreeBronne waar de arbeidsmigranten gehuisvest zijn, waardoor het park dichter bij de bewoners van Lange Heide zou komen te liggen, is geen sprake volgens de gemeente. "Work and Stay heeft de aanvraag voor uitbreiding met 250 bedden ingetrokken."

Beeld: Robert Hesen