Gemeente komt ondernemers tegemoet

Gemeente Peel en Maas komt lokale ondernemers tegemoet die in de financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus. Late betalingen worden niet meteen beboet en reclamebelasting en de voorlopige aanslagen verblijfsbelasting worden uitgesteld. Dat blijkt uit een brief van dinsdag 17 maart van het college aan VVD Peel en Maas, die hier onlangs vragen over stelde.

De fractie VVD Peel en Maas wil dat gemeente Peel en Maas ondernemers die in de problemen komen door de maatregelen vanwege het corona-virus, financiële steun geeft door uitstel van betaling te geven voor gemeentelijke heffingen. Dat is deels mogelijk, zo blijkt uit de antwoorden van het gemeentebestuur.

Kwijtschelding niet mogelijk
Belastingen zoals de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en verblijfsbelasting kunnen niet worden kwijtgescholden. "Dat is alleen mogelijk wanneer de verordeningen (gemeentelijke besluiten, red.) worden aangepast", aldus het college. Wel wordt er gekeken naar een uitstelregeling voor lokale lasten die door de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) worden geheven en geïnd namens 28 Limburgse gemeenten, waaronder Peel en Maas. Alle automatische incassobetalingen van het BsGW zijn opgeschort en de komende drie maanden krijgen ondernemers uitstel van betaling. Daarnaast kunnen ondernemers bij BsGW een betalingsregeling aanvragen. Gemeente Peel en Maas is terughoudend met het beboeten van te laten betalingen, laat zij in haar brief aan de VVD weten. "Ook kunnen bij gemeente Peel en Maas betalingsregelingen afgesproken worden in geval van liquiditeitsproblemen (problemen bij betalingsverplichtingen, red.).". Heffingen die wel worden uitgesteld door gemeente Peel en Maas, zijn de reclamebelasting en de voorlopige aanslagen verblijfsbelasting.

Bijstand
Ondernemers die vanwege de overheidsmaatregelen niet meer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen bij de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), legt het college in haar brief aan de VVD uit. "De aanvraagprocedure kunnen we verkorten als maar aangetoond wordt dat de problemen het gevolg zijn van de corona-maatregelen."

Op de vraag van de VVD of de gemeente bereid is facturen eerder te voldoen om ondernemers financiële ruimte te geven, antwoordt het college dat deze ongeacht de vervaldatum altijd al zo snel mogelijk worden betaald. Verder verwijst het gemeentebestuur in haar brief naar de miljardensteun die de Rijksoverheid onlangs al aankondigde voor Nederlandse zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven.

De partij is tevreden met de antwoorden van het college, laat raadslid Teun Heldens weten. "We zijn blij dat de gemeente vanuit haar rol, ook al is die op gebied van inkomenspolitiek beperkt, heel veel doet voor onze ondernemers en ook oog heeft voor hun benarde positie." Mogelijk dat de gemeenteraad in de toekomst nog aan zet is om maatregelen te nemen voor op de lange termijn, stelt Heldens. Zoals bij het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen, waarvoor de verordening aangepast zou moeten worden om dit mogelijk te maken.