Gemeente gaat door met legalisatie Meijelse motorcross

Gemeente Peel en Maas gaat door met het legaliseren van motorcrosswedstrijden in Meijel. Dat doet ze ondanks een negatief advies van de eigen bezwarencommissie. Een aantal bewoners van bungalowpark Stille Wille, gelegen naast de crossbaan, tekende bezwaar aan tegen de beslissing van de gemeente en kreeg gelijk van de bezwarencommissie. Onterecht, zo oordeelt het College van B&W.

Een paar jaar geleden ontstond onzekerheid over het voortbestaan van de motorcross in de Simonshoeksebossen in Meijel. Tweemaal per jaar houdt motorcrossvereniging MCC Meijel daar wedstrijden. Een groepje bewoners van bungalowpark Stille Wille, eveneens gelegen in de bossen, tekende in 2017 bezwaar aan tegen de crosswedstrijden. Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo kon niet anders dan de crossen stopzetten, aangezien er een natuurbestemming op de bossen ligt. Motorcrosswedstrijden organiseren past niet in die bestemming.

De gemeente gedoogde de activiteiten in de meer dan veertig jaar dat die gehouden werden op de locatie. De cross kreeg na het bezwaar van de omwonenden een tijdelijke vergunning in afwachting van onderzoeken die een permanente vergunning mogelijk moeten maken. Het groepje bewoners van Stille Wille besloot tegen die tijdelijke vergunning bezwaar te maken. Onder meer de stikstofcrisis werd benoemd in het bezwaar.

Volgens de bezwarencommissie is er sprake van een permanent crosscircuit, waardoor er een milieueffectrapportage plaats moet vinden. Dat is niet gebeurd. Ook zijn de gebruikte stikstofberekeningen achterhaald en moeten die overgedaan worden. Verder heeft de gemeente zich niet betrouwbaar en onpartijdig opgesteld door onder meer te lang te wachten met een actualisatie van het bestemmingsplan, valse verwachtingen te wekken bij het groepje bewoners en de leges die betaald moeten worden bij dergelijke procedures voor eigen rekening te nemen.

Het college is het niet eens met de beslissing van de bezwarencommissie. Volgens het college gaat de commissie er onterecht van uit dat het circuit een permanente basis heeft. De crosswedstrijden worden gehouden op bestaande paden en bulten in het landschap. 'De omstandigheid dat deze twee keer per jaar gebruikt worden voor een motorcrosswedstrijd, maakt niet dat het gebied gaat gelden als een permanent motorcrosscircuit', schrijft het college. Daarom hoeft er volgens het college ook geen milieueffectrapportage plaats te vinden.

Het college vindt ook niet dat de gemeente zich onbetrouwbaar opgesteld heeft. De gemeente is meteen nadat de gemeenteraad daar toe opriep, aan de slag gegaan, zo schrijft het college. Dat een handhavingsverzoek werd toegewezen, wil niet zeggen dat de activiteiten niet meer gelegaliseerd kunnen worden, schrijft de gemeente, dus zijn er volgens haar geen valse verwachtingen gewekt. De reden dat de gemeente de legeskosten betaalde, komt omdat de gemeente in het verleden verzuimd heeft een vergunning toe te kennen aan de motorcross. 'Er is derhalve geen sprake van dat het college zich in deze niet voldoende betrouwbaar en onpartijdig heeft opgesteld', aldus het college.

Het groepje omwonenden kan naar de rechter stappen om alsnog de tijdelijke vergunning tegen te gaan.