Opnieuw ophef over woonzorgcomplex Veersepad

Een aanpassing aan het plan voor een woonzorgcomplex aan het Veersepad in Kessel houdt de gemoederen bezig in het dorp. In het principeakkoord werd vermeld dat het om dertien onzelfstandige woonunits met één voordeur zou gaan. Stichting Onze Toekomst (SOT), initiatiefnemer van het complex, heeft gevraagd die passage te wijzigen naar dertien zelfstandige wooneenheden. Omwonenden denken dat die aanpassing juridisch niet houdbaar is. SOT vindt het vooral jammer dat door de commotie het plan op de achtergrond is geraakt.

Stichting Onze Toekomst (SOT) wil de statige villa en voormalige dierenartsenpraktijk op Veersepad 13 in Kessel slopen en op die plek een woonzorgcomplex bouwen met meerdere woon-zorgeenheden voor oudere stellen en alleenstaanden die samen oud willen worden en voor elkaar willen zorgen. Omwonenden zijn niet blij met de plannen. Ze willen dat het karakteristieke pand behouden blijft en vrezen dat de nieuwbouw afbreuk doet aan het beeldbepalende Veersepad. Ook verwachten ze problemen met parkeren en inkijk in de eigen woningen. Juridisch kan het plan helemaal niet volgens de omwonenden. Ze vinden dat de gemeente een kwalijke rol speelt in het proces door andere initiatieven voortijdig af te schieten en SOT juist te helpen.

Adviesbureau
In het principeakkoord van de gemeente over het plan was als randvoorwaarde opgenomen dat het zou moeten gaan om dertien niet-zelfstandige wooneenheden achter één voordeur. Die voorwaarde is juridisch niet houdbaar, zo zocht adviesbureau BRO uit voor stichting SOT. Het advies van dat bureau werd door Dagblad De Limburger online gezet. De dertien zelfstandige wooneenheden met eigen keuken, badkamer en voordeur zijn volgens de stukken niet verenigbaar met de definitie van niet-zelfstandige wooneenheden.

"Dat zeggen wij al vanaf het begin", vertelt Otto Planten, buurman van het geplande complex en lid van de actiegroep Red Karakteristiek Maasdorp Kessel die zich inzet voor behoud van het pand. "In het bestemmingsplan is plek voor één woning. Dertien appartementen met eigen voorzieningen als wc, keuken en badkamer kunnen dan niet als één huis gezien worden. Het originele plan moest de indruk van een woongroep, een soort studentenhuis, wekken. Daarvan is geen sprake, zo stelt ook BRO vast. Ook een notaris en de Rabobank hebben vastgesteld dat de plannen van SOT financieel en juridisch niet haalbaar zijn."

Sjors Fassotte is één van de initiatiefnemers van SOT. Hij laat weten dat het altijd al het idee van de stichting was om dertien zelfstandige wooneenheden te bouwen. "Het idee van één voordeur is afkomstig van de gemeente. Die randvoorwaarde brengt echter zeer veel risico's met zich mee in de loop van het proces, dus daarom hebben we gevraagd om herziening van één van de passages in het principeverzoek. We hebben gevraagd om alsnog dertien wooncontingenten toe te voegen met de functie 'woon-zorg'. Voor de rest blijft alles hetzelfde. Jammer dat een klein groepje omwonenden steeds zo'n ophef veroorzaakt, nu over één passage."


Schadeclaims
Planten denk dat de gemeente niet in kan gaan stemmen met dertien appartementen. "Dan kan iedereen op het Veersepad straks hetzelfde doen: het huis afbreken, appartementen neerzetten en die vervolgens verhuren. Daarnaast zijn er genoeg gegadigden geweest die het perceel wilden splitsen zodat er een tweede woning kon worden gebouwd of er een kleinschaliger appartementencomplex voor zes appartementen wilden realiseren. Die zullen zich gaan roeren en mogelijk schadeclaims in gaan dienen."

Fassotte verwacht niet dat er een precedent geschept gaat worden. "De zorgcomponent zorgt daarvoor. De andere plannen die bij de gemeente zijn ingediend, waren commercieel. De initiatiefnemers van die ideeën wilden de appartementen gaan verhuren, geld gaan verdienen. Ons idee is een sociaal plan waarbij dertien stellen met elkaar samen leven en voor elkaar gaan zorgen met als doel om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven. Daarom is de jongste 58 en de oudste 75. De stellen die bij ons komen wonen, tekenen een contract dat ze niet zomaar mogen verkopen of verhuren. Onze wens is om dertien zelfstandige wooneenheden te bouwen met een woon-zorgfunctie, geen reguliere woonfunctie."

Volgens de tegenstanders is het hoogst opmerkelijk hoe de gemeente omgaat met het plan. Planten heeft het idee dat de gemeente alles op alles zet om het idee van SOT te realiseren. "Andere plannen werden voortijdig afgeschoten en het pand stond nog niet te koop toen het principeverzoek werd ingediend, dus andere potentiële kopers én de familie die het pand verkocht, zijn benadeeld." Fassotte vindt het op zijn beurt jammer dat de tegenstanders steeds het proces aanvallen. "Wij wisten dat het pand te koop zou komen en hebben ons goed voorbereid. Het gaat om het plan. Daar hoor je niemand over. De gemeente vindt ons plan gewoonweg goed, daarom denken ze mee. De vorige eigenaars waren op de hoogte van onze ideeën en dat we het pand wilden slopen en hebben het vrijwillig aan ons verkocht."

Het verzoek tot herziening van de passage in het principeakkoord ligt nu bij het College van B&W. Die moet gaan beslissen of het akkoord gaat met het verzoek. Daarna gaat een voorstel tot bestemmingsplanwijziging naar de gemeenteraad. "Daarna kunnen wij bezwaren indienen en later nog het juridische gevecht aangaan", vertelt Planten. "Maar de gemeente zal ook snappen dat bescherming van het beeldbepalende karakter van het Veersepad voorrang verdient boven dertien zelfstandige appartementen."

Tekst: Rob Dieleman