Gemeente wil einde aan migranten op De Berckt

Gemeente Peel en Maas wil een einde maken aan de huisvesting van arbeidsmigranten op het recreatieve gedeelte van vakantiepark De Berckt in Baarlo. Er wordt een termijn van vier maanden, nog niet begonnen, ingesteld waarop de migranten weg moeten zijn, zo is te lezen in een collegebesluit. Gebeurt dat niet, dan krijgt het vakantiepark een boete van 250.000 euro per week tot een maximum van 1 miljoen euro.

De huisvesting van arbeidsmigranten op De Berckt heeft een lange voorgeschiedenis. Al in 2016 werd voor de eerste keer door Oostappen Groep, eigenaar van De Berckt, een plan voorgelegd bij de gemeente om de migranten te verplaatsen van het recreatieve gedeelte naar het voormalige stockcarcircuit aan de andere kant van de Berckterheidelaan. Het vakantiepark had toen een tijdelijke vergunning van twee jaar voor het huisvesten van de migranten op het recreatieve gedeelte. De tijdelijke vergunning werd verlengd, omdat het plantraject meer tijd in beslag nam dan gedacht.

Bodemonderzoek
Toen eind 2018 de tijdelijke vergunning weer dreigde af te lopen, nam De Berckt contact op met de gemeente om de vergunning wederom met twee jaar te verlengen. Het vakantiepark kreeg één jaar, tot 31 december 2019, de tijd om de overgang in orde te maken. In juli 2019 werd het nieuwe bestemmingsplan op het voormalig circuit definitief vastgelegd door de gemeente. Daarna werd Oostappen meerdere malen om een planning gevraagd om zo duidelijk te hebben wanneer alles gereed zou zijn, zo geeft de gemeente aan. Die planning kon niet gegeven worden, omdat het bedrijf bij het bodemonderzoek op veel problemen stuitte.

Bij een controle in oktober bleek dat Oostappen weinig vooruitgang boekte en nog steeds illegaal arbeidsmigranten huisvestte. Volgens het bedrijf was het niet mogelijk het proces te versnellen en kon het door overmacht vanwege alle bodemonderzoeken niet beginnen aan de werkzaamheden van de huisvesting op het circuit. Oostappen vroeg de gemeente om uitstel tot het circuit volledig ontwikkeld zou zijn. Daarna volgden nog enkele gesprekken tussen de gemeente en het bedrijf zonder dat er concrete afspraken werden gemaakt.

Geen beletsel
De gemeente schrijft in het collegebesluit dat er inmiddels onderzoeksresultaten van de bodemspecialist binnen zijn. De bodemverontreiniging vormt geen beletsel voor een spoedige ontwikkeling van het circuitterrein en er is geen uitgebreide sanering nodig, zo zou volgens de gemeente uit de onderzoeksresultaten blijken. Zodoende, beargumenteert de gemeente, staat niets meer een verhuizing van de arbeidsmigranten in de weg.

De gemeente heeft een termijn van vier maanden ingesteld waarna de arbeidsmigranten verhuisd moeten zijn. Voor de arbeidsmigranten die dicht bij de Berckterheidelaan wonen, geldt een verhuistermijn van één maand. Die kortere termijn heeft de gemeente ingevoerd, omdat de omwonenden van de weg in het verleden al veel last gehad hebben van de migranten. De gemeente wil hen op deze manier prioriteit geven. Mocht Oostappen niet voldoen aan de gestelde voorwaarden, dan kan het bedrijf een boete van 250.000 euro per week tegemoet zien. Dat bedrag kan oplopen tot 1 miljoen euro in totaal.

Er is één bezwaar binnengekomen bij de gemeente. Als die beoordeeld is en het besluit definitief wordt, begint de termijn van vier maanden te lopen.


Tekst: Rob Dieleman