PvdA/GroenLinks wil cijfers over luchtvervuiling

Politieke partij PvdA/GroenLinks wil van het College van B&W van Peel en Maas weten of er cijfers beschikbaar zijn over luchtvervuiling. De fractie denkt dat die informatie van groot belang kan zijn voor de volksgezondheid in de gemeente omdat die vervuiling ziektes kan veroorzaken.

PvdA/GroenLinks stelt vragen aan het college naar aanleiding van media-aandacht naar de relatie tussen gebieden waar veel veehouderijen liggen en de luchtkwaliteit daar. Zo zou het aantal schadelijke stoffen in gemeente Nederweert, een gebied met veel veehouderijen, veel hoger zijn dan voorheen bekend was. De partij wil daarom 'in het belang van de volksgezondheid' weten of er ook onderzoek in Peel en Maas is gedaan naar de luchtkwaliteit. Als dat het geval is, wil de partij de resultaten graag inzien.

Verder vraagt PvdA/GroenLinks of het college bereid is als er nog geen ander onderzoek geweest is, een eigen onderzoek op te starten. Ook wil de partij weten of het college bereid is om aanvragen voor vergunningen bij intensieve veehouderijen 'on hold' te zetten totdat er actuele gegevens over luchtvervuiling bekend zijn.