Aanpassing rotonde wekt verbazing in Beringe

De werkgroep Veiligheid van Dorpscoöperatie Steingood Beringe is verbaasd dat zonder haar medeweten de rotonde bij de Noordervaart is aangepast door de provincie. De werkgroep is al zes jaar bezig om de veiligheid op de rotonde te vergroten, maar vindt dat door de aanpassingen nu juist het tegenovergestelde is bereikt. Het CDA deelt de verbazing en stelde vragen aan het College van B&W.

"We zijn al zes jaar aan het praten om de rotonde veiliger te maken", vertelt Peter van Horen van de werkgroep. "Drie jaar geleden werd ons beloofd dat de gemeente met een plan zou komen. Daarna hebben we niks meer gehoord. We zijn geen steek verder gekomen en worden nergens bij betrokken. We hebben zoveel gesprekken gevoerd de laatste jaren, maar toch kunnen we van communicatie tussen ons en de provincie en gemeente niet spreken. Het is altijd maar van één kant af gekomen."

Nog gevaarlijker

De rotonde, gelegen bij het kanaal de Noordervaart, verbindt de Beringse Kanaalstraat met de Meijelseweg. Verder ligt de rotonde op de provinciale weg N275, de belangrijkste route tussen Venlo en Weert waar veel vrachtverkeer overheen komt. De werkgroep wil de rotonde aanpassen omdat die volgens haar onveilig is voor fietsers, wandelaars en schoolgaande jeugd. Mede vanwege de grote stroom verkeer die iedere dag over de rotonde komt.

Tot verbazing van de werkgroep werd de rotonde vorige week meegenomen in de grootscheepse renovatie van de N275 die gaande is. Zou de werkgroep dan toch gehoord zijn en de rotonde ten goede aangepakt worden? Het antwoord is een duidelijke nee, aldus Van Horen. "De rotonde is juist nog gevaarlijker geworden. De middelste ring bestond voorheen uit klinkers en tegels, maar dat is nu geasfalteerd. In plaats van bijvoorbeeld komremmers te plaatsen, kan het verkeer nu juist sneller over de rotonde scheuren."

Tig gesprekken zijn er geweest, vertelt Van Horen. "Tientallen keren hebben we gevraagd hoe het zat met het plan en wanneer we iets konden verwachten", vertelt Van Horen. "Telkens kregen we niets te horen. En dan gebeurt er eindelijk iets aan de rotonde, hét moment om de veiligheid te vergroten, en dan gaat er bij niemand een lampje branden dat de werkgroep misschien meegenomen moet worden daarin. Als de gemeente nou gewoon in het begin had gezegd dat ze niet mee wilde werken aan het plan, dan waren we er niet mee doorgegaan. Nu hebben we er veel tijd in gestopt en krijgen we er niets voor terug."

Matige communicatie
CDA Peel en Maas zag ook de aanpassing aan de rotonde. "Dit kan toch niet zo?", vraagt raadslid Roger Gielen zich af. "De werkgroep is al jaren bezig met de rotonde en dan wordt ze niet eens geïnformeerd over het feit dat die aangepast wordt." Gielen vindt de communicatie vanuit de gemeente op zijn zachtst gezegd matig. Samen met mede-raadslid John Timmermans stelde hij vragen aan het college. Waarom de gemeente nooit een plan heeft gemaakt bijvoorbeeld, waarom de werkgroep niet geraadpleegd is en wat de reden is dat de wethouder het onderwerp niet opgepakt heeft. Het college heeft de vragen in behandeling.

Van Horen laat weten dat de wethouder een gesprek heeft aangevraagd met de werkgroep. "Als dat alleen een gesprek is om een gesprek, gaan we dat niet doen. We hebben al zoveel gepraat de afgelopen jaren. Als de gemeente een concreet plan heeft dat de rotonde veiliger maakt, komen we graag kijken. Anders heeft het geen zin."

Tekst: Rob Dieleman
Beeld: Jac Willekens