Huisartsen Maasbree verwachten duidelijke regierol van gemeente

"Wij willen de best mogelijke huisartsenzorg leveren aan iedereen die gebruik maakt van onze praktijk. Dat geldt voor onze eigen patiënten, vakantiegangers en zeker ook voor arbeidsmigranten." Aan het woord is Ramon Aendekerk, al 18 jaar huisarts in Maasbree. Hij maakt zich samen met zijn collega’s zorgen over de ontwikkelingen in het dorp en dan met name de grote toename van het aantal inwoners in de vorm van arbeidsmigranten.

De huisartsenpraktijk publiceerde begin juni twee Facebookberichten waarin de huisartsen aangaven dat door de hoge aantallen arbeidsmigranten in Maasbree de zorgverlening voor alle patiënten in gevaar komt. De berichten werden geplaatst naar aanleiding van een bericht in HALLO over een huisvestingsplan bij camping De Flierenhof voor 175 arbeidsmigranten. "We kunnen niet nog honderden extra patiënten aan", vertelt Aendekerk. "Daarom willen we dat de gemeente een regiefunctie gaat vervullen en een standpunt inneemt over de in onze ogen ongecontroleerde uitbreiding van huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten in Maasbree."

Geen nieuwe locaties

De gemeente schrok van de zorgen die geuit werden en een gesprek tussen de gemeente en de huisartsenpraktijk werd opgezet voor vrijdag 12 juni. Wethouder Anget Mestrom liet naderhand weten dat de gemeente samen met de huisartsenpraktijk gaat werken aan een plan. De zorgen van de huisartsen zijn daarmee nog niet weggenomen. "De wethouder geeft aan dat er eerst een goede analyse gemaakt moet worden van het probleem. Dat vinden wij ook belangrijk, maar zorg dan wel dat er in die periode geen nieuwe locaties komen", vertelt Ramon Aendekerk.

"We hebben in het gesprek heel duidelijk onze zorgen kenbaar gemaakt. Dan geeft het geen vertrouwen als wethouder Mestrom vervolgens in een interview met HALLO de suggestie wekt dat de problemen veroorzaakt worden door de coronamaatregelen. In het gesprek hebben we heel duidelijk gemaakt dat dat het probleem niet is. Dan voel je je als professional niet serieus genomen. Het gaat om het alsmaar toenemend aantal patiënten voor onze praktijk." De wethouder en de huisarts hadden daarna nog een gesprek. "De wethouder heeft daarin gezegd dat we op één lijn zitten wat betreft de zorgen en de urgentie van het probleem. Het college is nu aan zet."

Betere verdeling
Aendekerk wil dat de gemeente een duidelijke regiefunctie op zich neemt en dat er meer spreiding plaats gaat vinden in de arbeidsmigrantenhuisvesting. "De gemeente keurt alle plannen in Maasbree goed, maar overziet niet wat er allemaal bij komt kijken voor ons. De migranten moeten beter verdeeld worden over de regio, zodat alle huisartsen een gedeelte van de zorg op zich krijgen."

Volgens Aendekerk heeft de gemeente gezegd dat de huisartsenpraktijk met de initiatiefnemers moet gaan praten over hoe de problemen opgelost kunnen worden. Dat leverde bij Work & Stay (750 arbeidsmigranten) op dat er inmiddels een instructiepapier gemaakt is in vier talen waarin wordt uitgelegd wat arbeidsmigranten moeten doen bij klachten. "Dat papier wordt in de huisjes opgehangen", vertelt Aendekerk. "Een goed initiatief, maar het pakt het echte probleem niet aan."

Noodrem
De huisarts vertelt dat de zorgverlening niet mee wordt genomen bij de huisvestingsinitiatieven. Niet door de gemeente en niet door de initiatiefnemers. “De komst van de huisvestingslocatie aan de Midden Peelweg (316 arbeidsmigranten) moesten we via de media vernemen. Toen we daarop contact zochten met de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente en Kafra werden we niet serieus genomen. Dat is ook de reden dat we nu aan de noodrem trekken en een constructief gelijkwaardig overleg willen met oog voor alle belangen.”

Het belangrijkste dat Aendekerk en de hele huisartsenpraktijk ("Ik spreek voor iedereen hier") willen bereiken, is dat het College van B&W een regierol neemt en een duidelijk standpunt inneemt over het in het leven roepen van een stop op nieuwe huisvestingsinitiatieven voor arbeidsmigranten in Maasbree. "Meer arbeidsmigranten kunnen we gewoonweg niet aan. Vooralsnog redden we het, maar we willen de echte problemen voor zijn. We willen niet overlopen worden en al helemaal geen patiënten afwijzen. Arbeidsmigranten niet, maar inwoners van Maasbree zeker ook niet. Bij een goede verhouding is er voor ons geen probleem, maar die verhouding is zoek."

Gemeente Peel en Maas maakte net voor het verstrijken van de deadline van de HALLO bekend tot 1 januari geen nieuwe aanvragen voor arbeidsmigrantenhuisvesting meer in behandeling te nemen. In overleg met huisarts Ramon Aendekerk is besloten het stuk toch online te plaatsen.

Tekst: Rob Dieleman