Stop op nieuwe aanvragen huisvesting arbeidsmigranten

Gemeente Peel en Maas gaat de komende tijd het beleid rondom de huisvesting van arbeidsmigranten evalueren. Zolang die evaluatie bezig is, worden nieuwe aanvragen niet meer behandeld. Dat is minimaal tot 1 januari 2021 het geval, zo liet de gemeente weten. Volgens verantwoordelijk wethouder Paul Sanders was de stop al een halfjaar geleden gepland en heeft het niets te maken met de kritiek die de huisartsenpraktijk Maasbree onlangs uitte.

De gemeente besloot al in het begin van dit jaar dat er een moment moest komen waarop het huisvestingsbeleid van arbeidsmigranten bekeken wordt. Dat zei wethouder Paul Sanders bij een speciaal ingelast en (vanwege de verkoudheid van de wethouder digitaal) persgesprek op donderdag 25 juni. "We zijn heel tevreden over het beleid, maar we hadden dit evaluatiemoment al lang geleden ingepland om het beleid eventueel tussentijds aan te kunnen passen", aldus de wethouder.

Alleen concrete aanvragen
In de tijd dat er geëvalueerd wordt, gaat de gemeente geen nieuwe aanvragen voor huisvesting van arbeidsmigranten aannemen. De plannen die al in behandeling zijn bij de gemeente, worden wel nog afgehandeld. Het gaat om zes plekken waar in totaal 777 plekken voor arbeidsmigranten gecreëerd worden. Principeverzoeken worden niet behandeld. "Alleen als er een concrete aanvraag ingediend is", vertelde de wethouder. De zes initiatieven verrijzen waarschijnlijk nog dit jaar. "Sommige voor de zomer al."

De stop is ingesteld omdat de gemeente 'dreigde over te lopen', vertelde Sanders. "Toen het beleid is ingesteld vorig jaar mei kregen we meteen zo'n tien aanvragen binnen. Het laatste driekwart jaar droogde de plannen vrijwel op." Veel aanvragen die vorig jaar waren ingediend moesten begin dit jaar behandeld worden door de gemeente. "De behandeling kost veel tijd", legde Sanders uit. "Vooral de omgevingsdialoog." De ambtenaren 'liepen over', aldus de wethouder. "De aanvragen moeten binnen bepaalde tijd behandeld worden en we merkten dat het te veel werd. Daarom werd al begin dit jaar informeel in het college besloten om een stop in te zetten. Nu hebben we dat bekrachtigd."

Kritiek huisarts
De stop heeft volgens Sanders niets te maken met de commotie die de afgelopen weken ontstond in vooral Maasbree. Nadat omwonenden kenbaar hadden gemaakt zich grote zorgen te maken over een plan voor 175 arbeidsmigranten op camping De Flierenhof uitte huisartsenpraktijk Maasbree flinke kritiek op de gemeente. De praktijk liet weten de grote toestroom van patiënten in de toekomst niet aan te kunnen als de gemeente onbeperkt toestemming blijft verlenen voor huisvesting in de regio Maasbree. "Er worden nog steeds gesprekken gevoerd met de huisarts en de informatie die de praktijk aangeleverd heeft wordt meegenomen in de evaluatie", zo laat de gemeente weten.

Met de stop op aanvragen lijkt de gemeente precies te doen wat de huisartsenpraktijk vroeg. Echter heeft het één niets met het ander te maken, aldus wethouder Sanders. "Wij zien geen relatie tussen de komst van arbeidsmigranten en de drukte bij de huisartsen. De migranten die bij Kafra wonen (huisvesting voor 316 arbeidsmigranten aan de Midden Peelweg naast de McDonalds, red.), zijn volgens de huisvester nog nooit bij de Maasbreese praktijk geweest. Ook die van Work&Stay (750 arbeidsmigranten, red.) komen vrijwel nooit daar."

Betere spreiding
Het kan volgens de wethouder wel zo zijn dat arbeidsmigranten die in Maasbree werken bij de huisarts aangaan. "In Maasbree zitten veel bedrijven waar veel arbeidsmigranten werken. Misschien dat zij naar de dichtstbijzijnde praktijk gaan als ze klaar zijn met werken. Dat zien we bijvoorbeeld ook bij supermarkten. We hebben om meer informatie van de huisartsen gevraagd, zodat we daar naar kunnen kijken." Een betere spreiding van huisvesting over de regio is wel één van de zaken die de komende tijd ter sprake komt in het evaluatiemoment. Sanders: "Dat hadden we van tevoren niet voorzien. Een oplossing voor de concentratie vinden, is echter lastig. We zijn afhankelijk van initiatiefnemers."

Momenteel wonen er in Peel en Maas ongeveer 3.500 arbeidsmigranten. Die wonen op de grote huisvestingslocaties, maar ook op plekken waar kleinschalige huisvesting is gerealiseerd. Met de 777 aanvragen die nog behandeld gaan worden, komt het totaal van arbeidsmigranten in Peel en Maas op 4.277. Vanaf 1 januari kunnen in principe weer gewoon aanvragen worden ingediend, aldus de wethouder.

Tekst: Rob Dieleman