Omwonenden: Goed besluit, maar mosterd na de maaltijd

De stop op nieuwe aanvragen voor huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten komt nadat de afgelopen weken vanuit diverse kanten zorgen werden geuit. Omwonenden van nieuwe initiatieven in Meijel en Maasbree lieten in de HALLO weten bang te zijn voor de gevolgen van de komst van zoveel nieuwe mensen in relatief dunbevolkte gebieden. Ze zijn blij met de stop die de gemeente aankondigde, maar hebben er zelf weinig aan.

"Een goede zaak dat de gemeente eindelijk luistert naar de bevolking van Maasbree om een einde te maken aan de explosieve groei van opvang van arbeidsmigranten." Dat is één van de reacties die Ingrid Roosch kreeg nadat ze in de buurtwhatsapp vroeg wat omwonenden vinden van het besluit van de gemeente. Roosch is omwonende en tegenstander van het plan om 175 arbeidsmigranten te vestigen op camping De Flierenhof. De reactie eindigt echter met kritiek op de gemeente: "Het tijdelijk stoppen lijkt een ingreep, maar is het niet. Mosterd na de maaltijd. Daarmee neem je de burgers wederom niet serieus", aldus buurtbewoner Goverdien Hauth.

Een andere buurtbewoner denkt dat de gemeente met de stop de aandacht wil afleiden. "Zowel huisartsen, buurtbewoners, inwoners van Maasbree als de wijkagent spreken geregeld hun zorgen uit. Vanuit mijn optiek wordt hierdoor het spreekwoordelijke vuur aan de schenen van wethouder Sanders gelegd en probeert hij nu met deze 'stop' een rookgordijn op te werpen. (...) Door dit artikel wil men de aandacht afleiden van wat er speelt en intussen de vergunningen erdoor drukken. Een te hoge werkdruk voor de betrokken ambtenaren is natuurlijk onzin: daarvoor kunnen extra mensen worden ingehuurd."

Nieuwehof Meijel
Vanuit Meijel komt hetzelfde geluid. Omwonende Wiljan Oomen uitte samen met andere buurtbewoners in de HALLO van 14 mei zijn zorgen over de komst van vierhonderd arbeidsmigranten op camping Nieuwehof in Meijel. Oomen noemt het gemeentelijke besluit net als de Maasbreese omwonenden mosterd na de maaltijd. "Zeker voelt dat wrang. Hopelijk heeft het wel nog effect op de aanvraag (van Nieuwehof, red.), maar zoals het nu beschreven staat niet, denk ik." De gemeente heeft nog altijd, ondanks de kritiek in het stuk in de HALLO, geen contact opgenomen met de omwonenden in Meijel. "We hebben niets meer vernomen", aldus Oomen.

Infoavond Maasbree
In Maasbree besloot de gemeente een informatieavond op te zetten over het plan bij camping De Flierenhof. Een uitnodiging voor de avond op woensdag 1 juli viel op zaterdag 27 juni op de deurmat bij omwonenden. Bij een aantal buurtgenoten althans. "Slechts een gedeelte kreeg de brief", aldus Roosch. "Het is duidelijk een last-minute-actie van de gemeente. Zeer ergerlijk dat niet iedereen de brief heeft gekregen en bovendien zo kort van tevoren zodat zo min mogelijk mensen het gepland kunnen krijgen. De buurt wordt niet serieus genomen."

De namen en adressen van de omwonenden zijn bij de redactie bekend.