VVD-raadslid Heldens teleurgesteld in coalitiegenoten

De gemeenteraad van Peel en Maas gaat niet nog voor het zomerreces in gesprek over corona. Het interpellatiedebat werd aangevraagd door VVD-raadslid Teun Heldens. Hij wilde samen met de andere raadsfracties en het College van B&W een gesprek aangaan over de coronacrisis en wat er opgepikt wordt in de samenleving. Coalitiegenoten van de VVD, CDA en Lokaal Peel&Maas, bleken geen trek te hebben in het debat, tot grote teleurstelling van Heldens.

Een interpellatiedebat is een gesprek dat is aangevraagd door een raadslid over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Ieder raadslid mag het aanvragen waarna een meerderheid van de raad het goed moet keuren. Het middel werd in de tienjarige geschiedenis pas twee keer eerder gebruikt. Een keer in 2011 (thema brandweer) en een keer in 2012 (thema arbeidsmigranten). In veel andere gemeentes is het overigens zo dat slechts een derde van de raad het debat moet goedkeuren.

Heldens vroeg het debat aan om samen met de andere raadspartijen te kunnen praten over de gevolgen van de coronacrisis en wat ze allemaal opgepikt hebben in de samenleving. "Ik wil niet dat we als raad achteraf terug gaan kijken op wat het college allemaal gedaan heeft", legt hij uit. "We moeten die kaders nu al vaststellen. Er is veel onduidelijkheid in de gemeenschap over de maatregelen en de gevolgen van de coronacrisis. Wij wilden die met alle raadspartijen en het college samen bespreken, zodat we konden afspreken welke kant we opgaan met het beleid."

De twee coalitiegenoten van de VVD voelden echter niets voor het plan van Heldens. Fractievoorzitter Sander Janssen van Lokaal Peel&Maas liet via een schriftelijke reactie weten een interpellatiedebat niet het juiste middel te vinden om over het onderwerp in gesprek te gaan. De partij ziet meer in een raadsbijeenkomst na de zomer. "Er is op dat moment waarschijnlijk meer zicht op de financiële kant van deze crisis." Heldens laat weten dat CDA Peel en Maas met eenzelfde reactie kwam. PvdA/GroenLinks en AndersNu lieten aan de VVD'er weten wél open te staan voor het debat.

'Bijzonder treurig
Heldens is zeer teleurgesteld over de reactie van CDA en Lokaal Peel&Maas. "Onbegrijpelijk dat ze dit willen laten liggen tot na het zomerreces. Ik vind het bijzonder treurig dat de twee grootste partijen de andere drie fracties het debat onthouden. Nu wordt er door het college een plan opgesteld zonder te peilen wat de gemeenteraad ervan vindt. We kunnen wel vragen stellen aan het college, maar dan krijg je niet het raadsbrede debat dat wij voor ogen hadden. We vragen niet om een miljoen euro, maar om een keer in gesprek te gaan met z'n allen."

Heldens laat weten het standpunt van CDA en Lokaal Peel&Maas niet zonder slag of stoot te accepteren. "We gaan de mogelijkheden die we hebben om vragen te stellen, benutten." Hij geeft aan dat de partij erover denkt om vragen te stellen in het vragenhalfuurtje van de gemeenteraadsvergadering, een passage in de kadernota op te nemen over het onderwerp en schriftelijke vragen in te dienen. "We gaan niet de tent op z'n kop zetten, maar je kunt wel input vanuit ons verwachten. We gaan niet twee maanden wachten."

Tekst: Rob Dieleman