Heldens plan voor huisvesting arbeidsmigranten kan doorgaan

Een plan voor het huisvesten van 32 arbeidsmigranten bij een teler van blauwe bessen en asperges aan de Zandbergweg in Helden kan doorgaan. Een omwonende had protest aangetekend tegen de komst van de migranten, maar de Raad van State besliste op woensdag 22 juli dat de gemeente terecht een vergunning heeft afgegeven.

Gemeente Peel en Maas gaf het agrarisch bedrijf vorig jaar september een vergunning om de huisvesting te realiseren. De 32 arbeidsmigranten moeten in een al bestaande loods gehuisvest gaan worden. Op de locatie worden in een kas asperges geteeld en in de volle grond blauwe bessen. Een omwonende van het bedrijf vreest dat de komst van de arbeidsmigranten overlast gaat veroorzaken. Daarom besloot hij om de vergunning aan te vechten bij eerst de gemeente en later de Raad van State.

Geen vooroverleg
De omwonende vindt dat het agrarisch bedrijf niet goed genoeg heeft aangetoond dat er 32 migranten nodig zijn om de seizoenspiek in werk op te vangen en dat niet duidelijk genoeg is omschreven dat het alleen om werknemers voor het eigen bedrijf gaat. In beide gevallen gaf de rechter aan dat dat wel genoeg is aangetoond en de gemeente terecht gehandeld heeft met het afgeven van een vergunning.

Verder vindt de buurman dat de gemeente alternatieve locaties had moeten zoeken en het feit dat er geen vooroverleg met omwonenden heeft plaatsgevonden, in tegenstelling tot wat in het plan staat, is volgens hem een kwalijke zaak. Volgens de gemeente hoefden echter geen alternatieve locaties gezocht te worden, aangezien het om huisvesting gaat op het eigen perceel van de ondernemer. Dat er geen overleg is geweest met de buurt, wil volgens de gemeente niet zeggen dat de vergunning niet meer rechtsgeldig is. Ook heeft de initiatiefnemer maatregelen genomen om overlast te voorkomen. De gemeente denkt dat de waardevermindering van het huis niet zodanig zal zijn dat er meer aandacht aan geschonken had moeten worden.

Verkeersveiligheid
De verkeersveiligheid op de weg was voor de buurman ook een reden om te protesteren tegen de vergunning. Volgens hem is te verwachten dat de migranten bezoek gaan ontvangen dat in de berm gaat parkeren en kan verwacht worden dat er vaker te hard gereden gaat worden wat weer gaat leiden tot meer ongelukken. De verkeersveiligheid is onderzocht, zo betoogt de gemeente. De argumenten van de omwonende zijn aannames die te weinig concreet zijn, aldus de gemeente. De rechtbank was het daarmee eens en veegde alle argumenten van de omwonende van tafel.

Tekst: Rob Dieleman