Kas of zonnepark aan Roggelsedijk?

Het perceel tussen Roggelsedijk 13 en 11A in Meijel wordt al jarenlang gebruikt als landbouwgrond. Tot hun grote verbazing zagen omwonenden een paar maanden geleden ineens bouwactiviteit op het stuk. Een bedrijf begon naar eigen zeggen met het neerzetten van een kas. Dat is mogelijk vanwege een bouwvergunning die in 2009 werd afgegeven. Volgens omwonenden wordt het geen kas, maar een zonnepark.

De omwonenden zijn verbaasd over twee zaken die spelen bij de bouw van de kas. Ten eerste betreft het een vergunning uit 2009. Een tijd waarin gemeente Meijel nog bestond. Ten tweede over het feit dat het een open kas wordt met zonnepanelen op het dak, volgens de omwonenden een verkapte zonneweide. De buurtbewoners vroegen een gesprek aan met de gemeente en VVD-raadslid Teun Heldens werd ingeschakeld om vragen te stellen aan het college over het onderwerp.

Uit de antwoorden die het College van B&W gaf, is op te maken dat een bouwvergunning oneindig lang geldig is. Er bestaat wel de mogelijkheid om vergunningen waar geen gebruik van wordt gemaakt, na drie jaar in te trekken. Dat wordt volgens het college alleen gedaan bij dringende noodzaak. Dat is bij het perceel aan de Roggelsedijk niet het geval en dus werd de vergunning niet ingetrokken. De gemeente schrijft dat er op 51 andere plekken in Peel en Maas eenzelfde situatie zich kan voordoen. Op al die plekken ligt een bouw- of omgevingsvergunning uit het verleden.

Niet rendabel
Zo kon het dus gebeuren dat een kassenbouwer aan het werk ging op het stuk grond pal naast de woning van Sandra en Jan Oostdam en tegenover die van Siem Dekkers. Op zich zouden ze het niet erg vinden als er inderdaad een kas met groenten of planten komt, ze wonen immers in een kassengebied. Ze denken echter dat er een andere reden aan de bouw ten grondslag ligt. "Het perceel is veel te klein, 2,5 hectare, om een rendabele kas te realiseren", denkt Jan Oostdam. "Daarbij zeiden de bouwers ons dat de zijkanten openblijven."

Dat deed de wenkbrauwen van Jan fronsen. Wat kun je kweken in een kas zonder wanden? Er kwamen hem geruchten ter ore dat het een zonnepark moest worden. "Met daaronder units voor arbeidsmigranten", vertelt hij. Er werd overlegd met andere omwonenden en de gemeente werd gevraagd wat eigenlijk de bedoeling was. "De gemeente deed heel geheimzinnig", vertelt vrouw Sandra. "We kregen niet echt antwoord." Wel liet de gemeente vallen dat de eigenaar meer dan de helft van zijn inkomen moet halen uit de opbrengsten van de teelt in de kas. Dat moet dus meer zijn dan de verdiensten uit de zonnepanelen.


Bedrijf voor zonnepanelen
De omwonenden wisten de bouwer van de kas te achterhalen. Het bleek te gaan om het bedrijf Xaam Solar, een bedrijf dat daken 'huurt' om zonnepanelen op te leggen. De contactpersoon werd uitgenodigd voor een gesprek. Dat was geen al te groot succes, zeggen Sandra, Jan en Siem. "Hij had het over schaduwrijke planten die hij wilde gaan kweken in de kas. Wij hebben gevraagd hoe hij gedacht had om die planten te vervoeren, aangezien hij op de tekeningen die hij bij zich had geen plek had ingetekend waar een vrachtwagen terecht zou kunnen."

Ook waren er in totaal twee parkeerplaatsen getekend, de bedrijfswoning die mag volgens de vergunning werd kas en ook de schuur was ingetekend als kas. "En er stond een kantine op het papier, maar er zijn helemaal geen leidingen gelegd", zegt Sandra. "Waar gaan die werknemers dan naar de wc?"

Bouw stopgezet
De bouw van de kas is inmiddels stopgezet. Niet omdat er twijfels bestaan over de functie, maar omdat hij 80 centimeter hoger werd dan volgens de vergunning mag. De buurtbewoners hopen nu dat de gemeente alsnog gaat ingrijpen en alles laat afbreken. "Er is helemaal geen beleid in de gemeente voor zonneparken, dus het mag niet doorgaan", vertellen ze. "De gemeente zegt dat ze weinig kan doen zolang het niet klaar is. Pas na een jaar kan bewezen worden of de eigenaar inderdaad meer dan de helft van zijn inkomen uit de kas heeft gehaald. Maar in een kas van 2,5 hectare gaat dat nooit lukken. Ja, als hij er wiet inzet misschien."

"Nogmaals, een kas was helemaal prima geweest", vertelt Jan. "Nu gaat het om een zonnepark dat iemand stiekem wilde neerzetten. Dat steekt ons. Als hij hier had aangebeld en verteld wat de bedoeling was, was de situatie heel anders geweest. Daarbij zien we liever dat zonnepanelen op bestaande gebouwen worden geplaatst, niet op weilanden die nog gebruikt kunnen worden voor landbouw." Ook de rol van de gemeente vinden ze kwalijk. "Ze kwamen pas kijken toen wij geklaagd hebben, anders had het er al gestaan. De gemeente moet meer naar de burgers luisteren en haar hoofd niet zo laten hangen naar ondernemers."

Tekst en beeld: Rob Dieleman