Nieuwe overeenkomst gemeente met VAC

Het College van B&W van gemeente Peel en Maas heeft besloten een overeenkomst te sluiten met VAC Wonen Venlo. De Voorlichting en Advies Commissie (VAC) Wonen had voorheen een Peel en Maas-afdeling, maar die is opgeheven. De vrijwilligers van Peel en Maas hebben onder de vlag van Venlo een nieuwe start gemaakt.

De VAC Wonen Venlo bestaat uit ongeveer vijftien vrijwilligers van wie er twee uit Peel en Maas komen. Zij zullen zich dan ook bezig gaan houden met projecten in gemeente Peel en Maas. Volgens het college heeft de groep de intentie om meer vrijwilligers in de gemeente te werven.

De VAC Wonen geeft advies aan de gemeente, woningbouwcorporaties, architecten, projectontwikkelaars en bouwondernemingen. De commissie adviseert onder meer over bouwplannen, de inrichting van openbare ruimte en bij omgevingsplannen. Verder voert ze woonkwaliteitonderzoeken uit bij nieuwe woningen en geeft ze voorlichting over hoe mensen langer thuis kunnen wonen.

De gemeente heeft besloten tot de overeenkomst omdat de commissie volgens de gemeente kan ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van de huidige woningvoorraad. Ook beschikt VAC Wonen over de kennis om nieuw te bouwen woningen te toetsen aan de behoefte van morgen, aldus het college. Verder beschikt de commissie volgens het college over de juiste kennis om nieuwe woonwijken toekomstbestendig in te richten.

De gemeente betaalt 4.000 euro per jaar voor de samenwerking.