Grote behoefte aan zorgwoningen in Peel en Maas

Met het verdwijnen van veel bejaardentehuizen alweer jaren geleden, was het de bedoeling dat zoveel mogelijk ouderen zo lang mogelijk thuis bleven wonen. De laatste tijd laat echter een trend zien waarbij steeds meer initiatieven opduiken voor kleinschalige zorgappartementen. Een blik in de gemeentelijke jaarrekening van 2019 leert dat er vorig jaar 149 zorgwoningen in voorbereiding waren.

149 zorgwoningen is een fors aantal. Bart van de Ven van De Fabriek in Maasbree denkt dan ook dat er veel behoefte is vanuit de samenleving. "Mensen willen het anders dan alleen maar grote, traditionele verzorgingshuizen", vertelt hij. "Ze willen liever in de eigen sociale omgeving blijven wonen op een plek waar ze ook veel persoonlijke aandacht ontvangen." De Fabriek is één van de projecten die vorig jaar nog in de voorbereiding zat. Op zaterdag 25 juli werden daar de 23 zorgwoningen opgeleverd. In september worden de eerste bewoners verwelkomd.

Van de Ven is momenteel bezig met het voeren van gesprekken met potentiële bewoners. In die sessies merkt hij dat de mensen er willen komen, juist omdat het kleinschalig is. "Het is veel prettiger wonen op een plek waar er direct op de wensen en behoeften van de bewoners ingespeeld kan worden. We richten ons hier straks niet alleen op zorg, maar ook op de personen. Als iemand 's morgens een halfuur gedoucht heeft, zijn er nog 23,5 uur over waar het ook om draait. Daar wordt in traditionele verzorgingshuizen wellicht anders naar gekeken."

Geen protocollen en procedures
In Panningen moeten in het oude vmbo-college straks 24 zorgappartementen gevestigd gaan worden waar mensen met dementie en hun partner terecht kunnen. Peter Janssen is samen met zijn vrouw en dochter initiatiefnemer van Het Poelsplein. Hij denkt eveneens dat de behoefte ligt bij kleinschalige zorginitiatieven. "Bij de grote tehuizen zijn vaak veel protocollen en procedures die gevolgd moeten worden. Dat willen mensen niet meer. Kleinschalig met aandacht voor de persoon wordt de nieuwe norm. Geen tussenlagen of managers, maar geïnteresseerde medewerkers die aansluiten bij de belevingswereld van de bewoner. Wij stellen onszelf ook altijd de vraag: 'Hoe zou ik zelf willen dat met mij omgegaan wordt?'"

Janssen beroept zich op cijfers die aantonen dat er meer initiatieven voor mensen met een dementie nodig zijn. Dat blijkt onder meer uit een onderzoek van bouwadviesbureau Hevo van 9 juli 2020. Het bureau onderzocht de zorgprognose en de ontwikkeling van het aantal ouderen per gemeente. Daaruit blijkt dat het aantal 80+'ers in Peel en Maas de komende dertig jaar met twee- tot drieduizend personen gaat toenemen. Verder blijkt dat landelijk 92 procent van de 75+'ers nog thuis woont. De vergrijzing zet dus door en veel mensen blijven thuis wonen. "Als die klachten krijgen, zullen ze uiteindelijk toch naar een zorgwoning moeten", vertelt Janssen.

Hij denkt dat Het Poelsplein maar een druppel op de een gloeiende plaat gaat betekenen wat betreft de zorgvraag voor mensen met dementie de komende jaren. "Misschien dat we nu met De Fabriek en ons initiatief een tijdje de vraag aankunnen, maar in de toekomst zijn, als we de cijfers mogen geloven, meer initiatieven nodig. Grote zorgaanbieders zien dat ook. Daarom zie je dat ze tegenwoordig vaak een faciliterende rol innemen bij kleinschalige initiatieven. Die komen er steeds meer." Daarbij moet volgens Janssen rekening gehouden worden dat bij 24 uurszorg een minimum van zo’n 24 appartementen nodig is. “Anders is het niet rendabel te maken.”

Andere initiatieven
Ook in Meijel is er behoefte aan meer zorgwoningen, zegt Antares. De wooncorporaties heeft daarom het plan om de bestaande twintig zorgappartementen die naast verzorgingshuis St. Jozef liggen, uit te breiden met nog eens negentien eenheden. "De vraag naar zorgappartementen is groot in Noord-Limburg", laat de corporatie weten. "De wachtlijsten groeien en met de nieuwbouw kunnen we samen met St. Jozef daarop inspelen."

Verder zijn er volgens de jaarrekening nog zorgwoningen gepland in Meijel, Panningen en Koningslust. Het gaat niet in alle gevallen om plekken voor ouderen. Zo moet in Meijel op het terrein waar de frikandellenfabriek van Beckers stond, een locatie met zorgappartementen voor mensen met een beperking verrijzen. Focus is verantwoordelijk voor dat plan. In Koningslust is een plan voor 32 tijdelijke zorgappartementen.

Tekst: Rob Dieleman
Beeld: De Fabriek

Onderschrift: De 23 appartementen bij De Fabriek werden onlangs opgeleverd