Doorontwikkeling In den Bosch

In de wijk In den Bosch in Maasbree worden veertien koopwoningen en vijftien huurwoningen toegevoegd. De koopwoningen worden ontwikkeld door Janssen de Jong. Gemeente Peel en Maas is met Wonen Limburg in gesprek voor de bouw van de huurwoningen.

Wethouder Rob Wanten (Wonen) is blij met ontwikkelingen. “Ook in Maasbree zijn mensen op zoek naar een nieuwe woning, die we met deze plannen kunnen helpen. Verschillende partijen zien kansen en mogelijkheden. We zien daardoor een mooie mix ontstaan met woningen voor diverse doelgroepen. Dat komt de diversiteit in de wijk zeker ten goede. De nieuwe woningen zorgen er ook voor dat de wijk netjes afgerond kan worden, daar waar nu nog verschillende groepjes huizen los van elkaar lijken te staan”.
Projectontwikkelaar Janssen de Jong gaat aan de Boschlaan tien bungalows en vier semi-bungalows aan het Dormansgoed realiseren. Het zijn evensloopbestendige woningen. Wanten: “De bouwlocatie In den Bosch bestaat al geruime tijd. We merken dat het soort woningen dat gevraagd wordt in de loop van de tijd veranderd is en dat het huidige bestemmingsplan niet altijd voldoende flexibiliteit biedt. Om de veertien woningen van Janssen de Jong te kunnen realiseren is dan ook eerst een beperkte wijziging van het bestemmingsplan nodig. Ook bij de invulling van het resterende deel In den Bosch kijken we naar de vraag van morgen en wat dat voor gevolgen heeft voor de verkaveling en type woningen. Het is goed dat we naar de toekomst kijken en daarop blijven inspelen.”
In 2017 is besloten om In den Bosch in fasen verder te bebouwen. Tot die tijd werden kavels willekeurig verkocht. De huidige bewoners hebben daardoor jarenlang naast lege kavels gewoond. Deze lege kavels zijn of worden nu ingevuld. In gesprek met Wonen Limburg wordt gekeken om er onder andere een aantal sociale huurwoningen te realiseren. De gemeente bekijkt daarnaast ook nogmaals de doorontwikkeling van het hele gebied. Daarbij behoort het aanbieden van losse bouwkavels tot de mogelijkheden. Over deze doorontwikkeling van de bouwlocatie In den Bosch volgt in september met het dorpsoverleg een gesprek.