Meerderheid gemeenteraad lijkt voor vervolgonderzoek verkabelen

Het College van B&W van gemeente Peel en Maas wil een vervolgonderzoek naar het onder de grond leggen van de hoogspanningslijnen in Kessel en Kessel-Eik. Bij de commissievergadering van woensdag 3 september bleek dat een meerderheid van de raadspartijen een dergelijk onderzoek ziet zitten. Op dinsdag 22 september volgt de definitieve beslissing.

De hoogspanningslijnen in Kessel en Kessel-Eik staan sinds het voorjaar van 2019 op de agenda van de politiek in Peel en Maas. Uit een onderzoek bleek toen dat de straling van de kabels een negatieve invloed kan hebben op mensen die regelmatig in de buurt van de lijnen verblijven. De dorpsoverleggen van beide dorpen begonnen een werkgroep die de gemeente moet overtuigen om opdracht te geven de kabels onder de grond te leggen (verkabelen).

Kosten
Vorig jaar werd op aanvraag van het college een haalbaarheidsstudie gestart die in juni van dit jaar afgerond werd en waar een voorkeurstrac├ę uitvloeide. Het college ziet daarin genoeg aanleiding om een vervolgonderzoek uit te laten voeren door netbeheerder TenneT. Daar moet uit blijken hoe hoog de kosten precies gaan zijn. Volgens de haalbaarheidsstudie liggen die in totaal op 11,2 miljoen euro. Twintig procent daarvan is voor rekening van de gemeente. Dat komt neer op ongeveer 2,2 miljoen euro. Echter is in de studie rekening gehouden met een foutmarge van 30 procent.

Met een vervolgonderzoek, waarvoor goedkeuring van de gemeenteraad nodig is, moet er duidelijkheid komen over de kosten en of het verkabelen ├╝berhaupt mogelijk is. Verder moeten ook kansen op het gebied van woningbouw en uitbreiding van het industrieterrein tussen de dorpen in duidelijk worden. Het onderzoek kost de gemeente 100.000 euro en duurt twaalf tot vijftien maanden. Bij de commissievergadering van 2 september bleek dat de coalitie van Lokaal Peel&Maas, VVD en CDA (samen 23 van de 27 zetels) zeer waarschijnlijk in gaat stemmen met het onderzoek. AndersNu en PvdA/GroenLinks staan kritisch tegenover het collegevoorstel.

Startpunt
"Het is een goed startpunt. Op basis van het vervolgonderzoek kunnen wij onze uiteindelijke overweging maken", zei Saskia Vervoort van Lokaal Peel&Maas over het instemmen met het onderzoek. Roel Boots van het CDA was stelliger: "Gezien de bedragen in de haalbaarheidsstudie, kunnen wij nu al zeggen dat we de kabels weg willen halen." Wel vroeg Boots zich af of de provincie wellicht nog een bijdrage kan leveren. Wethouder Paul Sanders gaf aan in gesprek te gaan met de provincie in de periode dat het onderzoek loopt.

Peter Craenmehr van AndersNu liet weten nog niet helemaal duidelijk te hebben of hij voor gaat stemmen. "In de stukken staat dat de regering niet denkt dat de kabels een gezondheidsrisico vormen", zei hij. "Als er echt gezondheidsredenen waren, dan was ik de eerste die voorop ging. Dit is een ander verhaal." Hij beslist bij de volgende vergadering. "Ik ben er niet zo happig op om nu al ja te zeggen. Waarschijnlijk dan ook niet."


Geen prioriteit

Craenmehr toonde zich niet de grootste tegenstander. Annigje Primowees en Fred Peeters lieten er geen misverstand over bestaan wat hun partij PvdA/GroenLinks gaat stemmen. "Om voor een vermeend gezondheidsprobleem 4,5 miljoen euro, en dat zal wel meer worden, uit te geven, terwijl we zitten met een acuut gezondheidsprobleem plus de economische gevolgen die dat heeft. Dat lijkt me wat voorbarig." Ze doelde daarmee op de huidige coronacrisis. De hoogspanningslijnen hebben volgens de partij momenteel geen prioriteit. "Wat ons betreft geven nu geen ton uit om dan na het onderzoek te concluderen dat het te duur is. Dan zijn we die ton ook kwijt."

Op dinsdag 22 september bepaalt de gemeenteraad of er 100.000 euro uitgegeven wordt voor het vervolgonderzoek. Vooralsnog lijkt het erop dat een meerderheid binnen de raad voor het vervolgonderzoek gaat stemmen.

Tekst: Rob Dieleman